VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Nieuws

NIEUW masterclass Strategieontwikkeling en de rol van de RvC

Bij een woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het positioneren van de organisatie. Een duidelijke positionering is nodig om een ogenschijnlijk eenvoudige vraag te kunnen beantwoorden: een sociale huurwoning, wat is dat eigenlijk? Gaat het om de hoogte van de huur, de kwaliteit van de woning, hangt het ervan af wie erin woont? Die vraag levert bij Lees verder »

Masterclass voor een sterkere huurdersband

In de dynamische wereld van de volkshuisvesting speelt de relatie tussen de huurder en de woningcorporatie een steeds belangrijkere rol. Als woningcorporatie is het cruciaal om te anticiperen op en inzicht te hebben in de beleving van huurders en hun gevoel van thuis in hun woning of buurt. Als strategische partner bieden huurders waardevolle input Lees verder »

Masterclass toezicht op vastgoedinvesteringen

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. Het gaat om bouwopgave, grootschalige renovaties, verduurzaming en energietransities, die stuk voor stuk complex zijn en enorme financiële belangen met zich meebrengen, waarbij diverse belanghebbenden betrokken zijn. Binnen dit krachtenveld moeten bestuurders opereren en uiteindelijk komen ze met voorstellen die ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen Lees verder »

De woonzorgopgave, het veranderde speelveld van woningcorporaties

In een snel veranderend speelveld worden woningcorporaties geconfronteerd met de groeiende complexiteit van de woonzorgopgave. Het rijk legt gemeenten de verplichting op om tegen 2024 een woonzorgvisie te ontwikkelen en samenwerkingen aan te gaan met zorgaanbieders en woningcorporaties. De veranderingen in wonen met zorg vragen ook om een ander gesprek in de boardroom. Wat wordt Lees verder »

De masterclass om effectiever te vergaderen in de boardroom

Duren uw raadsvergaderingen lang zonder dat ze echt de kern raken? Heeft u ook regelmatig het gevoel dat uw vragen niet echt beantwoord worden? Kent u de steeds terugkerende discussie over of een besluit moet worden goedgekeurd of vastgesteld? De kans is groot dat ook uw raadsvergaderingen wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. Hoe blijft u Lees verder »

Nieuw aanbod in samenwerking met Governance Academy

De VTW Academie is een samenwerking aangegaan met de Governance Academy. Er zijn drie nieuwe programma’s beschikbaar gesteld waar u als lid van de VTW Academie aan kunt deelnemen. Deze programma’s zijn ontworpen om de vaardigheden en kennis van ervaren toezichthouders verder te versterken, waardoor ze nog effectiever kunnen optreden in hun rol en een Lees verder »

Nieuwe masterclass ‘Scenarioplanning om grip te krijgen op de toekomst’

In een tijd van toenemende onzekerheid en complexiteit in de corporatiesector zoeken woningcorporaties naar manieren om hun lange termijnplannen te versterken. De vraag of de overheid meer of minder gaat sturen, wat de gemeente zal doen, en de schommelingen in de rentetarieven vormen slechts enkele van de vele onzekerheden waarmee ze worden geconfronteerd. Om grip Lees verder »

Nieuwe masterclass ‘Toezichthouden op sociale veiligheid’

In het kader van de toenemende aandacht voor grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties, biedt een nieuwe eendaagse opleiding ‘Toezichthouden op Sociale Veiligheid’ essentiële kennis en handvatten aan commissarissen en toezichthouders. Hoe is dit gesteld in de organisatie waar u toezicht op houdt? Wat staat u te doen als individueel lid en wat wordt er van u Lees verder »

Dient u dit jaar nog de benodigde PE-punten te behalen?

Heeft u dit jaar nog PE-punten nodig? Er gaan dit najaar bij de VTW Academie nog enkele masterclasses van start waar u nog deelnameplekken beschikbaar zijn. Tevens kunt u ook met het volgen van online colleges ook PE-punten behalen. De onderstaande masterclasses hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te Lees verder »

De nieuwe leaflet met het professionaliseringsaanbod van de VTW Academie voor 2024 is beschikbaar!

Een programma vol ontwikkelmogelijkheden om ook dit jaar weer te groeien in uw rol als commissaris. Om u te helpen een masterclass te kiezen die het beste aansluit bij uw ontwikkelbehoefte, presenteren we u graag in een overzichtelijk en compact schema ons volledige aanbod. We maken onderscheid tussen: Basis masterclasses: deze masterclasses zijn bedoeld voor Lees verder »

NIEUW Effectief vergaderen in de boardroom

Duren uw raadsvergaderingen lang zonder dat ze echt de kern raken? Heeft u ook regelmatig het gevoel dat uw vragen niet echt beantwoord worden? Kent u de steeds terugkerende discussie over of een besluit moet worden goedgekeurd of vastgesteld? De kans is groot dat ook uw raadsvergaderingen wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. Hoe blijft u Lees verder »

Professionaliseringsaanbod 2024

Momenteel is de Academie druk bezig met het vormgeven van het opleidingsprogramma voor 2024. Het programma voor 2024 staat grotendeels online op de website. Bekijk ons jaaroverzicht voor de alle data. Mocht u geïnteresseerd zijn in een masterclass, maar staan er nog geen nieuwe data op de website? U kunt een mail sturen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl  Lees verder »

Nieuwe editie Leergang ‘De aankomende commissaris’ gaat van start in december 2023

Na negen succesvolle leergangen start de VTW Academie in het najaar van 2023 met de tiende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. De startdatum is 13 december 2023 en aanmelden is mogelijk via de website. Deze Lees verder »

Opleidingsprogramma VTW Academie najaar beschikbaar!

Het professionaliseringprogramma van dit najaar van de VTW Academie is beschikbaar. Ook dit najaar ondersteunt de Academie u graag bij uw professionalisering als commissaris. Bekijk hier de nieuwe leaflet voor het najaar. Klik hierin op de masterclass van uw keuze voor een directe link naar de websitepagina. Meer informatie over de inhoudelijke programma’s, data en Lees verder »

NIEUW Online college Toezicht op privacy en gegevensbescherming

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management. Eén van de grote risico’s voor organisaties ten opzichte van de organisatie doelstellingen ligt in het behouden van beschikbaarheid, veiligheid en integriteit van de data over persoonsgegevens. Hoe komt u erachter of Lees verder »

NIEUW Masterclass Cybersecurity, privacy en ethiek

De opkomst van digitale technologieën zorgt voor grote risico’s bij woningcorporaties. Corporaties moeten alert zijn op digitale aanvallen, waarbij de bestanden en gegevens van hun relaties worden gestolen of kunnen worden misbruikt. De randvoorwaarden en risico’s zoals cybersecurity, ethiek en privacy moeten scherp staan op het netvlies van bestuurders en commissarissen. Als commissaris is het Lees verder »

NIEUW Masterclass De woonzorgopgave, het veranderde speelveld van woningcorporaties

De laatste jaren is de zorgvraag steeds meer een woonvraag geworden die in de toekomst ook steeds groter en complexer gaat worden. De veranderingen in wonen met zorg vragen ook om een ander gesprek in de boardroom. Wat wordt er landelijk, regionaal en ook lokaal van woningcorporaties verwacht? Wat betekent dit voor de woningcorporatie? En Lees verder »

Traineeplekken gezocht voor aankomende commissarissen

De VTW Academie is op zoek naar raden van commissarissen die een stageplek beschikbaar willen stellen voor een aankomend commissaris. Na negen succesvolle edities start de VTW Academie aankomende december met de tiende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om commissaris bij een woningcorporatie te worden Lees verder »

Bekijk de nieuwe leaflet voor ons aanbod aan online colleges

Wist u dat de VTW Academie, naast het aanbod aan fysieke opleidingen, ook diverse online colleges aanbiedt die u ondersteunen in uw professionalisering als commissaris? Deze online colleges geven u de mogelijkheid om uw kennis te vergroten waar en wanneer het uitkomt. Het zijn compacte modules die in gaan op actuele thema’s binnen de woningcorporaties, Lees verder »

De huurder als strategische partner

In de veranderende tijd waarin we leven, wordt de huurder steeds kritischer. De klant is een cruciale strategische partner met een wettelijke verankerde positie. Als corporatie is het van groot belang om in te spelen en inzicht te hebben op de huurdersbeleving en het thuisgevoel van de huurder in hun woning of buurt. Als strategische Lees verder »

NIEUW Effectief toezichthouden voor advanced commissarissen

Bij de ontwikkeling van een nieuw beleid of de behandeling van complexe vraagstukken is er vaak vanaf het begin van samenspraak met de bestuurder. De kunst is om respect te hebben voor ieders eigen rol en – onverlet de werkgeversrol van de raad – gelijkwaardig met elkaar het debat te voeren. Het samenspel is een Lees verder »

NIEUW Het spel van toezicht voor advanced commissarissen

In een goed team spreekt men elkaar aan en kan men constructief met verschillende opvattingen omgaan. De resultaten zijn beter en de bereidheid is groter om voor de uitkomst verantwoordelijkheid te nemen. Ook in een goed team blijft alertheid nodig om tijdig in te zien dat zaken een ongewenste kant op (kunnen) gaan en dan Lees verder »

Professionaliseringsaanbod 2023 bekend!

Het opleidingsprogramma van de VTW Academie voor het jaar 2023 is inmiddels bekend: opnieuw een actueel en uitdagend programma vol thematieken uit de volkshuisvesting, maar ook rondom essentiële vraagstukken op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Om u te helpen een masterclass te kiezen die het beste aansluit bij uw ontwikkelbehoefte, heeft de VTW Lees verder »

Traineeplekken gezocht voor aankomende commissarissen

Na acht succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie eind dit jaar met de negende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die zeer gemotiveerd zijn om commissaris bij een woningcorporatie te worden en zich daar goed op willen voorbereiden. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over Lees verder »

Nieuwe masterclass: Vergrijzing en ouderenhuisvesting

Een belangrijke oorzaak van de problemen op de woningmarkt is de gebrekkige doorstroming van ouderen. Een clustering van ouderenwoningen is nodig om de woningmarkt te ontlasten. Woningcorporaties dienen versneld geclusterde woningen voor ouderen te realiseren. Dit betekent dat corporaties goed moeten zijn ingevoerd in deze materie. Heeft u als commissaris voldoende inzicht in deze problematiek? Lees verder »

Heeft u dit jaar nog PE-punten nodig?

Wilt u zich de komende maanden nog blijven professionaliseren de benodigde PE-punten behalen? Er gaan dit najaar bij de VTW Academie nog enkele masterclasses van start waar u zich voor kunt aanmelden of u kunt met de online colleges ook nog PE-punten behalen. Bekijk het jaaroverzicht voor de masterclasses die dit najaar nog van start Lees verder »

9e editie van de Leergang ‘De aankomende commissaris’ gaat van start

Eind dit jaar start de negende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 30 en 50 jaar) én Lees verder »

De ‘soft skills’ van de toezichthouder

Goed toezicht gaat over meer dan kennis hebben van het werkveld van de organisatie en inzicht hebben in de governance vraagstukken en verhoudingen. Net zo belangrijk zijn de zogenaamde soft signals, controls en skilss. Bent u zich bewust van uw morele kompas en uw reflectievermogen? Weet u hoe u op anderen overkomt en bent u Lees verder »

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

Bent u een meer ervaren commissaris of voorzitter van de raad en zou u zich verder willen ontwikkelen in strategische heroriëntering en de invulling van de governance? Dan is het ‘Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht’ wellicht wat voor u! Aan het einde van het programma formuleert u vanuit uw rol als commissaris de visie op Lees verder »

VERNIEUWD Online college De wereld van woningcorporaties

Bent u als commissaris nieuw in de wereld van volkshuisvesting? Het online college ‘De wereld van de woningcorporatie’ geeft u inzicht in de achtergrond van een woningcorporatie en beidt aandacht aan de governance bij woningcorporaties. Het college geeft u als commissaris een beter beeld van het werkveld en welke rol u als commissaris vervult in Lees verder »

Hoe houdt u toezicht op Positieve Gezondheid?

Woningcorporaties staan voor grote maatschappelijk opgaven; energietransitie, duurzaamheid, het creëren van voldoende sociale woningen, huisvesting van diverse doelgroepen, huurders in kwetsbare situaties en het zoeken naar het antwoord op het grote woningtekort. Voor huurders zijn dit belangrijke thema’s die hun welzijn en welbevinden beïnvloeden en daarmee dus ook hun gezondheid, vanuit de brede en andere Lees verder »

Traineeplekken gezocht voor aankomende commissarissen

De VTW Academie is op zoek naar raden van commissarissen die een stageplek beschikbaar willen stellen voor een aankomend commissaris. Na acht succesvolle edities start de VTW Academie aankomende december met de negende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om commissaris bij een woningcorporatie te worden Lees verder »

Professionalisering in de zomer? Online colleges!

Het voorjaarsprogramma van de VTW Academie is afgerond. In september gaan we weer van start met nieuwe masterclasses en leergangen. Wilt u zich nog aanmelden voor één van deze programma’s? Bekijk dan hier het overzicht van het aanbod. Wilt u in de zomermaanden blijven werken aan uw professionalisering? De VTW Academie biedt u de mogelijkheid Lees verder »

Opleidingsprogramma VTW Academie najaar beschikbaar!

Het professionaliseringprogramma van dit najaar van de VTW Academie is beschikbaar: wederom een actueel en uitdagend programma, waarin ook fundamentele thema’s niet ontbreken. Hoe gaat u zich de komende maanden als commissaris verder ontwikkelen? De wooncrisis is groter en complexer dan ooit. De wachtlijsten zijn lang, de prijzen blijven stijgen en de vraag blijft toenemen. Lees verder »

Dynamische oordeelsvorming

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal en wordt bepaald door vele factoren. Het vormen van een goed oordeel is ook lastiger dan het lijkt. Voor een RvC is het komen tot een goed afgewogen oordeel van doorslaggevend belang bij het wel of niet goedkeuren van voorgenomen bestuursbesluiten en bij het beoordelen van de Lees verder »

NIEUW online college Boardroom Dynamics

De VTW Academie heeft een nieuw online college toegevoegd aan haar aanbod. Recent is het online college ‘Boardroom Dynamics’ opgenomen in samenwerking met Hannah Bovenkerk. Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, Lees verder »

De huurder als consument en als strategisch partner

In de veranderende tijd waarin we leven, wordt het thuisgevoel van huurders van steeds grotere betekenis. De huurder wordt ook steeds kritischer. De klant is een cruciale strategische partner met een wettelijke verankerde positie. Als corporatie is het meer en meer van belang om in te spelen en inzicht te hebben op de huurdersbeleving en Lees verder »

NIEUW online college: De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging om een belangrijke Lees verder »

Leefbare wijken in steden en dorpen

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort al sinds jaar en dag tot de agenda van de woningcorporaties. De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd in de loop van de tijd; net als de wijken en bewoners zelf. In Lees verder »

NIEUW masterclass ‘Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties’

Corporaties dienen met schaarse middelen binnen strakke regelgeving grote prestaties te leveren. Om de complexe vraagstukken in buurten en wijken op te pakken, moet er meer out of the box worden gedacht. De schaarse middelen worden hierbij vaak als een beperking gezien en innovatie als een kostenpost. In de nieuwe masterclass ‘Innovatie, nut en noodzaak Lees verder »

Hoe beoordeelt u als commissaris of de juiste investeringsbeslissingen worden genomen?

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. De bouwopgave, grootschalige renovaties, verduurzaming en energietransities zijn complexe processen waarbij het gaat om enorme bedragen en grote belangen van diverse betrokkenen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. Als RvC is het van Lees verder »

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

Nieuw in het opleidingsprogramma van de VTW Academie in 2022 is Advanced Leiderschapsprogramma voor Goed Toezicht. Bent u een meer ervaren commissaris of voorzitter van de raad en zou u zich verder willen ontwikkelen in strategische heroriëntering en de invulling van de governance? Dan is dit programma wellicht wat voor u!  U formuleert aan het Lees verder »

Onze masterclasses vinden weer live op locatie plaats!

Naar aanleiding van de laatste persconferentie vervallen per 25 februari 2022 de coronamaatregelen en dat betekent dat onze masterclasses weer live op locatie kunnen en gaan plaatsvinden! Tijdens onze masterclasses vinden wij het belangrijk om u als commissaris van nieuwe inzichten en perspectieven te voorzien, te voeden en verrijken. Er is voldoende ruimte voor de Lees verder »

NIEUW meerdaags programma Boardroom Dynamics – blended learning

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen de raad en de bestuurder. Plannen en voorstellen worden ingeleid en beoordeeld, er wordt gespard met de bestuurder en er worden vergaderpunten besproken. Dit is een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen en gedragingen en dit samenspel tussen verschillende personen moet uiteindelijk Lees verder »

Corona virus – beleid VTW Academie

*UPDATE  16-02-2022* Dit bericht wordt voortdurend aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD. Het coronavirus en de maatregelen daaromtrent hebben invloed op ons allemaal. Die invloed is voor iedereen weer anders. Naar aanleiding van de afgelopen persconferenties zijn er veel vragen rondom de doorgang van onze masterclasses in 2022. Lees verder »

Uw voorzitterschapsrol verder professionaliseren

Bent u voorzitter van de Raad van Commissarissen en wilt u zich verder in uw rol verdiepen en professionaliseren? De VTW Academie biedt, in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie en de NVTZ Academie, een driedaagse opleiding speciaal voor voorzitters uit deze verschillende branches. Het programma is interactief van opzet en legt een verbinding tussen maatschappelijke Lees verder »

Hoe kunt u proactief toezicht houden op zorgvastgoed?

De veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting in combinatie met een veranderende klantvraag dwingt woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Er moet een beleid ontwikkeld worden en beslissingen worden genomen met maatschappelijke en financiële consequenties. Woningcorporaties hebben te maken met de strakke kaders van de Woningwet, maar Lees verder »

Professionalisering in de wintermaanden? Online colleges!

In maart gaan we weer van start met nieuwe masterclasses, die, zoals het er nu naar uit ziet, fysiek worden gegeven. Wilt u zich nog aanmelden voor één van deze programma’s? Bekijk dan hier het overzicht van het aanbod. Zoals ieder jaar u als commissaris ook nu weer minimaal een aantal uren te besteden aan Lees verder »

Bent u nieuw als commissaris in de wereld van volkshuisvesting?

Bent u net gestart als commissaris in de wereld van de volkshuisvesting en heeft u behoefte aan de nodige basiskennis en inzichten om uw rol professioneel te vervullen? Dan biedt de VTW Academie u de tweedaagse Leergang ‘De nieuwe commissaris’, waarbij u wordt meegenomen in de wereld van de woningcorporatie en uw kennis van en Lees verder »

Professionaliseringsaanbod 2022 bekend!

Het opleidingsprogramma van de VTW Academie voor het jaar 2022 is inmiddels bekend: opnieuw een actueel en uitdagend programma vol thematieken uit de volkshuisvesting, maar ook rondom essentiële vraagstukken op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Bekijk hier het volledige aanbod voor 2022. Klik op de masterclass van uw keuze voor een directe link Lees verder »

NIEUW online college ‘Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties’

Nogmaals is er een online college toegevoegd aan het aanbod van de VTW Academie: het online college ‘Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties’ in samenwerking met Elfrieke van Galen. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk actueel thema, maar in hoeverre staat dit thema op de agenda van u als commissaris? Hoe kunt u als commissaris een Lees verder »

Het samenspel tussen de RvC, de accountant en de auditcommissie

De externe accountant is voor de RvC een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. De rol van de accountant is in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en dit heeft consequenties voor het werk van de accountant. Voor u als commissaris is belangrijk om te weten wat u wel Lees verder »

NIEUW online college ‘Prestatieafspraken en de rol van de RvC’

De VTW Academie heeft dit najaar een nieuw online college toegevoegd aan het aanbod. Recent is het online college ‘Presentatieafspraken en de rol van de RvC’ opgenomen in samenwerking met drs. Bram Klouwen en Koos Parie. Door de ontwikkelingen binnen de woningmarkt groeit het belang van concrete en wederkerige prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisaties. Lees verder »

De financiële wereld van de woningcorporatie

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat betekent echter niet dat de overige commissarissen geen basiskennis nodig hebben om het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branchespecifieke Lees verder »

Een andere kijk op gezondheid & governance

Woningcorporaties staan voor grote maatschappelijk opgaven; energietransitie, duurzaamheid, het creëren van voldoende sociale woningen, huisvesting van diverse doelgroepen, huurders in kwetsbare situaties en het zoeken naar het antwoord op het grote woningtekort. Voor huurders zijn dit belangrijke thema’s die hun welzijn en welbevinden beïnvloeden en daarmee dus ook hun gezondheid, vanuit de vrede kijk op Lees verder »

Hoe houdt u als commissaris zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan?

Risicomanagement helpt de woningcorporatie om haar doelstellingen te realiseren. Het verantwoord omgaan met risico’s is primair de zaak van de bestuurder, maar het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Maar hoe herkent u de risico’s? Hoe bepaalt u Lees verder »

Heeft uw woningcorporatie ruimte voor een trainee met een frisse blik?

Na zeven succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie aankomende december met de achtste leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris bij een woningcorporatie te worden en bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een Lees verder »

8e editie van de Leergang “De aankomende commissaris” gaat van start

Na zeven succesvolle leergangen start de VTW Academie in het najaar van 2021 met de achtste leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. Startdatum is 15 december. Deze leergang is bedoeld voor Lees verder »

Professionalisering in de zomer? Online colleges!

Het voorjaarsprogramma van de VTW Academie is afgerond. In september gaan we weer van start met nieuwe masterclasses, die, zoals het er nu naar uit ziet, fysiek worden gegeven. Wilt u zich nog aanmelden voor één van deze programma’s? Bekijk dan hier het overzicht van het aanbod. In de zomermaanden worden er dus geen masterclasses Lees verder »

Teamvorming in de Raad van Commissarissen: juist nú!

Goede commissarissen vormen niet zomaar een goed team. ‘Na inmiddels bijna anderhalf jaar met digitale middelen toezicht te hebben gehouden, hebben we gemerkt dat formele onderwerpen online goed besproken kunnen worden, maar dat het interpersoonlijke contact soms lastig is. Zeker als er in de tussentijd wisselingen in de raad hebben plaatsgevonden, is er nog weinig Lees verder »

NIEUW Online college Kracht en Tegenkracht

In het kader van opleidingen voor de boardroom heeft de VTW Academie inmiddels een tiental online colleges ontwikkeld.  Recent is het online college ‘Kracht en Tegenkracht’ opgenomen, in samenwerking met dr. Marilieke Engbers. Basis is het door haar geschreven rapport over dit onderwerp. Tijdens het college gaat zij in dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers Lees verder »

Opleidingsaanbod najaar 2021 beschikbaar

Dit najaar biedt de VTW Academie u als commissaris opnieuw een actueel en uitdagend opleidingsaanbod, waarin fundamentele thema’s niet ontbreken. Bekijk het volledige aanbod in onze brochure. Meer informatie over de inhoudelijke programma’s, data en mogelijke alternatieven is terug te vinden op onze website. Daar kunt u zich eveneens aanmelden. Klik in de brochure op Lees verder »

Wat is goede ondersteuning voor de RvC?

Wat komt er kijken bij goede ondersteuning van de Raad van Commissarissen? Speciaal voor inhoudelijke ondersteuners van Raden van Commissarissen organiseert de VTW Academie, in samenwerking met Aedes, op 15 juni de ééndaagse masterclass ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’. Deze masterclass gaat dieper in op welke ondersteuning de RvC nu en in de toekomst nodig Lees verder »

Waardegedreven toezicht

Een van de belangrijkste opdrachten van de raad van commissarissen is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de corporatie. Zeker in de huidige tijd, waarin onze samenleving snel verandert en onder druk staat, is het noodzakelijk verder te kijken dan alleen het belang van de eigen corporatie, en te denken en te handelen vanuit Lees verder »

Masterclass Digitalisering en informatisering

Op 16 juni vindt een nieuwe editie plaats van de masterclass ‘Digitalisering en informatisering’. Een thema dat zeker in deze tijd actueel is. Digitalisering is overal merkbaar en slaat woningcorporaties zeker niet over. Sterker nog, de noodzaak tot een snelle(re) digitaliseringsslag is groot. Hoe gaat uw corporatie om met de digitale mogelijkheden? Waar en hoe Lees verder »

Samenspel tussen de RvC, accountant en auditcommissie

Het samenspel tussen de RvC, de accountant en de auditcommissie Op 1 juni 2021 vindt de eendaagse sessie ‘De RvC, de accountant en de auditcommissie’ plaats. De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. Deze masterclass actualiseert Lees verder »

Een incompany opleiding voor uw organisatie?

Wist u dat u bij de VTW Academie ook de mogelijkheid heeft om een incompany opleiding of masterclass aan te vragen? Een op maat gemaakt programma dat perfect past bij de vragen die er binnen uw Raad van Commissarissen spelen. De Academie brengt u graag in contact met een passende expert, met wie u vervolgens Lees verder »

Leefbare wijken in steden en dorpen

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort al sinds jaar en dag tot de agenda van de woningcorporaties. De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd in de loop van de tijd; net als de wijken en bewoners zelf. In Lees verder »

Masterclass rondom volkshuisvestelijke dilemma’s

Op 27 mei vindt de ééndaagse masterclass ‘Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor commissarissen van woningcorporaties’ plaats. Dit volledig geactualiseerde eendaagse programma geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken bij de inzet van hun financiële middelen. Het gaat daarbij om drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daarbij komt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid Lees verder »

Nieuwe masterclass: digitaal vergaderen

In deze tijd ontkomen we er niet aan: digitaal vergaderen. Na een jaar van thuiswerken en minder of zelfs geen fysieke ontmoetingen zijn we er misschien al een beetje aan gewend geraakt. Bovendien zal digitaal vergaderen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet meer weg te denken zijn uit onze dagelijkse praktijk. Het bespaart immers (reis)tijd en Lees verder »

Nieuw als commissaris in de wereld van volkshuisvesting?

Bent u net gestart als commissaris in de wereld van de volkshuisvesting en heeft u behoefte aan de nodige basiskennis en inzichten om uw rol professioneel te vervullen? Dan biedt u de VTW Academie de tweedaagse Leergang ‘De nieuwe commissaris’, waarbij onder andere Koos Parie en Sjoerd Hooftman u meenemen in de wereld van de Lees verder »

Online masterclass: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Onderdeel van het aanbod van de VTW Academie zijn online masterclasses, die niet op een vaste tijd of locatie zijn geprogrammeerd. Compacte, thematische modules die u online kunt volgen waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur nemen ervaren docenten, die ook verbonden zijn aan de Academie, u mee in ‘hun’ expertisethema. Eén Lees verder »

NIEUW: masterclass strategievorming en scenarioplanning

Veel organisaties zitten op dit moment in een fase van heroriëntatie. Welke koers gaan we varen, nu de corona situatie de wereld nog altijd in zijn greep houdt? Welke strategische plannen maken we voor nu, en voor later? Hoe gaan we verder als de corona situatie voorbij is? De nieuwe masterclass ‘Strategievorming en scenarioplanning, met Lees verder »

NIEUW Online masterclass ‘Dynamische Oordeelsvorming’

Wederom is er een online masterclass toegevoegd aan het aanbod van de VTW Academie: de masterclass ‘Dynamische Oordeelsvorming’ van docent Ron Henkes. Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder is oordeelsvermogen dus een Lees verder »

Teamvorming in coronatijd, en ver daarbuiten

Goede commissarissen vormen niet zomaar een goed team en dat is wel van belang bij strategische veranderingen of spannende situaties. Ook, en misschien wel juist in deze tijd van meer online vergaderen en geen persoonlijke ontmoeting, is het van essentieel belang om met uw raad als team te fungeren. Hoe kunt u ervoor zorgen dat Lees verder »

NIEUW online masterclass rondom diversiteit

De VTW Academie heeft een nieuwe online masterclass toegevoegd aan haar aanbod: ‘De waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht’. Deze actuele masterclass is terug te vinden op de website. Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht ontkent, zie je die diversiteit en Lees verder »

MASTERCLASSES 2021 BEKEND!

De data voor de masterclasses van de VTW Academie voor 2021 zijn inmiddels bekend!  Bekijk het volledige aanbod in onze brochure. Op de Academie website zijn de nieuwe data te vinden per (geactualiseerde) opleiding. Deze vindt u ook in ons jaaroverzicht. Naast dat de bestaande masterclasses volledig zijn geactualiseerd, en daarom soms een aangepaste titel Lees verder »

Professionaliseringsaanbod 2021 grotendeels bekend!

De data voor de masterclasses van de VTW Academie voor 2021 zijn inmiddels grotendeels bekend!  Op de Academie website zijn deze nieuwe data te vinden per (geactualiseerde) opleiding. Aan een paar opleidingen wordt momenteel de laatste hand gelegd, deze data komen binnenkort beschikbaar op de website. Uiteraard ontvangt u nog een aparte mailing met daarin Lees verder »

Online doorgang masterclasses

Doorgang opleidingen van dit najaar De laatste weken van 2020 vinden er nog enkele masterclasses plaats. Heeft u nog niet alle PE punten voor dit jaar behaald? Sluit dan aan bij één van deze programma’s! Vanwege de corona situatie zullen de masterclasses dit najaar, wanneer mogelijk, online worden uitgevoerd. Hier is in overleg met de Lees verder »

Heeft u al gedacht aan een online masterclass?

2020 loopt alweer ten einde. Zoals ieder jaar u als commissaris ook nu weer minimaal een aantal uren te besteden aan Permanente Educatie, gericht op uw ontwikkeling als corporatiecommissaris. Deze punten kunt u online registeren op de site van de VTW. Heeft u dit jaar het minimale aantal van 5 punten al behaald? Door de corona Lees verder »

Het samenspel tussen de RvC, de accountant en de auditcommissie

Op 18 november vindt de eendaagse sessie ‘De RvC, de accountant en de auditcommissie’ plaats. Deze masterclass actualiseert en verdiept uw kennis van de zich ontwikkelende taken van de accountant en geeft handvatten om de accountant nog beter als informatiebron te gebruiken. Wat mag u als commissaris verwachten van een accountant en hoe kunt u Lees verder »

NIEUW: Toezien op het verandervermogen

Op 25 november vindt de eerste editie plaats van de nieuwe masterclass ‘Toezien op het verandervermogen‘. Zeker in deze tijd wordt er veel flexibiliteit van u als commissaris (en van uw organisatie) gevraagd. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op Lees verder »

Najaarsprogrammering masterclasses beschikbaar

Dit najaar biedt de VTW Academie u als commissaris opnieuw een divers en actueel opleidingsaanbod. Door op de afbeelding onderaan dit bericht te klikken, kunt u het volledige overzicht van masterclasses en leergangen openen. De pdf is interactief, dus als u op de masterclass klikt waar u meer over wilt weten, komt u direct op Lees verder »

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Op maandag 21 september organiseert de VTW Academie, in samenwerking met Aedes, de ééndaagse sessie ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’. Deze masterclass is speciaal voor inhoudelijke ondersteuners van Raden van Commissarissen en gaat dieper in op welke ondersteuning de RvC nu en in de toekomst nodig heeft, om effectief te kunnen opereren. De Raad van Lees verder »

Eendaagse masterclass scenarioplanning

NIEUW: ééndaagse masterclass scenarioplanning (5 PE-punten) Op 10 september 2020 vindt de eerste editie van de masterclass ‘Scenarioplanning’ plaats. Tijdens deze fysieke bijeenkomst verdiept u uw inzicht in de specifieke kenmerken van scenarioplanning. In de vorm van compacte kenniscolleges, gecombineerd met een interactieve scenariogame, worden diverse scenario’s voor woningcorporaties inzichtelijk gemaakt en wordt dieper in Lees verder »

NIEUW: Masterclass Scenarioplanning

Het Coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen en laat maatschappelijk, economisch en politiek diepe sporen na. Complete landen worden afgesloten, inwoners komen niet meer de straat op. Na de pandemie zal onze maatschappij en economie hoogstwaarschijnlijk sterk veranderen. Hoe precies, is lastig te voorspellen. De VTW Academie heeft daarom, in samenwerking met Jester Strategy,  een Lees verder »

Online doorgang masterclasses

Vanwege de Corona-crisis zijn bekijken wij continu per masterclass van de VTW academie mogelijkheden tot alternatieve doorgang. In lijn met de richtlijnen van het RIVM zoeken wij naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers, docenten en de samenleving en tegelijkertijd mensen kunnen blijven ondersteunen in hun persoonlijke en Lees verder »

Online ontwikkelingen VTW Academie

Voor iedereen is de nieuwe situatie een situatie voor heroriëntatie. Zo ook voor de VTW Academie. We gaan ervan uit dat er in ieder geval tot september geen fysieke masterclasses worden gehouden. Inmiddels heeft de VTW Academie met haar docenten niet stilgezeten. Al begin april zijn we gestart met pilots om de masterclasses online te Lees verder »

Aanmelding masterclasses voorjaar 2020

Heeft u zich aangemeld voor één van de masterclasses van de VTW academie die dit voorjaar gepland staat? En heeft u nog niet gehoord of deze doorgang zal vinden? We berichten alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de status van hun aanmelding. Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het Corona-virus en in het verlengde Lees verder »

Het veranderende speelveld van de bestuurssecretaris

Door de toenemende complexiteit en scherpere eisen aan de top van het bedrijfsleven heeft de bestuurssecretaris een steeds zichtbaardere rol. Hierdoor beweegt de rol steeds meer naar het verbinden, vernieuwen en veranderen. De bestuurssecretaris wordt namelijk geacht overal van op de hoogte te zijn, in verbinding te staan met de gehele organisatie en relevante informatie Lees verder »

Gevraagd: traineeships voor aankomende commissarissen

VTW vraagt leden om traineeships voor aankomende commissarissen! Na zes succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie aankomend voorjaar met de zevende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die een rol als commissaris ambiëren en bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar). Deze dagen worden aangevuld Lees verder »

NIEUW: teamvorming in de raad van commissarissen

Hoe kunt u zorgen voor een optimale samenwerking tussen de leden van uw raad van commissarissen en maakt u maximaal gebruik van de complementariteit die er tussen deze personen is? In de nieuwe ééndaagse opleiding ‘Teamvorming in de raad van toezicht’ neemt docente Puck Dinjens deelnemers uit diverse branches mee in de verschillende fasen van Lees verder »

Positieve gezondheid en toezichthouden

Op 11 maart start de nieuwe opleiding ‘Een andere kijk op Gezondheid & Governance’. Deze dag gaat dieper in op ‘positieve gezondheid’, een term die bij vele organisaties en professionals prominent op de agenda staat en steeds meer centraal staat in hun aanpak en werkwijze. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat houdt positieve Lees verder »

Leergang “De aankomende commissaris” 2020-2021

In maart 2020 start de VTW Academie met de zevende editie van de Leergang ‘De aankomende commissaris‘. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om een rol als commissaris bij een woningcorporatie te vervullen, en die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 35 en 50 jaar). Deelnemers die wel over Lees verder »

De laatste PE punten van 2019

Het 2019 jaar loopt ten einde. Ieder jaar dient u minimaal een aantal uren te besteden aan Permanente Educatie, gericht op uw ontwikkeling als corporatiecommissaris. Deze punten kunt u online registeren op de site van de VTW. Heeft u dit jaar het minimale aantal van 5 punten al behaald? Om de ontbrekende punten dit jaar Lees verder »

Masterclass voor bestuurssecretarissen

Goed toezicht verdient goede ondersteuning! ‘Vanuit mijn rol als bestuurssecretaris en adviseur voor bestuurlijk toezicht merk ik hoezeer goed toezicht gebaat is bij goede ondersteuning. De laatste jaren heeft de rol van de toezichthouder zich verbreed en verdiept en van de toezichthouder wordt steeds meer gevraagd. Het is duidelijk een vak geworden. Een goede ondersteuning Lees verder »

De werkgeverstaak van een raad van commissarissen

Op 20 januari 2020 start er een extra editie van de Masterclass ‘Werkgeverstaken van de RvC’. Eén van de belangrijke taken die een raad van commissarissen in haar pakket heeft, is ervoor te zorgen dat de corporatie geschikte bestuurders aan het roer heeft staan, én dat zij op passende wijze worden beloond. In deze masterclass Lees verder »

Professionaliseringsaanbod 2020 VTW Academie

Voor aankomend jaar heeft de VTW Academie een divers en actueel opleidingsprogramma voor de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties samengesteld. Door in deze folder op de titel van de masterclass te klikken komt u direct op de betreffende opleidingspagina, waar u meer informatie kunt vinden en waar u zich kunt aanmelden. Wat is Lees verder »

Hoe toegankelijk is de woningmarkt?

Als commissaris is het belangrijk om te weten hoe het staat met de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt. Inzicht hierin maakt het mogelijk om samen met de Raad van Commissarissen maatregelen en beslissingen te nemen, die van invloed zijn op uw huurders. Hoe ontwikkelt de woningvraag zich? Welke positie hebben verschillende inkomensgroepen op Lees verder »