VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Nieuws

Eendaagse masterclass scenarioplanning

NIEUW: ééndaagse masterclass scenarioplanning (5 PE-punten) Op 10 september 2020 vindt de eerste editie van de masterclass ‘Scenarioplanning’ plaats. Tijdens deze fysieke bijeenkomst verdiept u uw inzicht in de specifieke kenmerken van scenarioplanning. In de vorm van compacte kenniscolleges, gecombineerd met een interactieve scenariogame, worden diverse scenario’s voor woningcorporaties inzichtelijk gemaakt en wordt dieper in Lees verder »

NIEUW: Masterclass Scenarioplanning

Het Coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen en laat maatschappelijk, economisch en politiek diepe sporen na. Complete landen worden afgesloten, inwoners komen niet meer de straat op. Na de pandemie zal onze maatschappij en economie hoogstwaarschijnlijk sterk veranderen. Hoe precies, is lastig te voorspellen. De VTW Academie heeft daarom, in samenwerking met Jester Strategy,  een Lees verder »

Online doorgang masterclasses

Vanwege de Corona-crisis zijn bekijken wij continu per masterclass van de VTW academie mogelijkheden tot alternatieve doorgang. In lijn met de richtlijnen van het RIVM zoeken wij naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers, docenten en de samenleving en tegelijkertijd mensen kunnen blijven ondersteunen in hun persoonlijke en Lees verder »

Online ontwikkelingen VTW Academie

Voor iedereen is de nieuwe situatie een situatie voor heroriëntatie. Zo ook voor de VTW Academie. We gaan ervan uit dat er in ieder geval tot september geen fysieke masterclasses worden gehouden. Inmiddels heeft de VTW Academie met haar docenten niet stilgezeten. Al begin april zijn we gestart met pilots om de masterclasses online te Lees verder »

Aanmelding masterclasses voorjaar 2020

Heeft u zich aangemeld voor één van de masterclasses van de VTW academie die dit voorjaar gepland staat? En heeft u nog niet gehoord of deze doorgang zal vinden? We berichten alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de status van hun aanmelding. Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het Corona-virus en in het verlengde Lees verder »

Corona virus – beleid VTW Academie

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze masterclasses. In lijn met de richtlijnen van het RIVM hebben we gezocht naar een passende oplossing waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en Lees verder »

Het veranderende speelveld van de bestuurssecretaris

Door de toenemende complexiteit en scherpere eisen aan de top van het bedrijfsleven heeft de bestuurssecretaris een steeds zichtbaardere rol. Hierdoor beweegt de rol steeds meer naar het verbinden, vernieuwen en veranderen. De bestuurssecretaris wordt namelijk geacht overal van op de hoogte te zijn, in verbinding te staan met de gehele organisatie en relevante informatie Lees verder »

Gevraagd: traineeships voor aankomende commissarissen

VTW vraagt leden om traineeships voor aankomende commissarissen! Na zes succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie aankomend voorjaar met de zevende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die een rol als commissaris ambiëren en bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar). Deze dagen worden aangevuld Lees verder »

NIEUW: teamvorming in de raad van commissarissen

Hoe kunt u zorgen voor een optimale samenwerking tussen de leden van uw raad van commissarissen en maakt u maximaal gebruik van de complementariteit die er tussen deze personen is? In de nieuwe ééndaagse opleiding ‘Teamvorming in de raad van toezicht’ neemt docente Puck Dinjens deelnemers uit diverse branches mee in de verschillende fasen van Lees verder »

Positieve gezondheid en toezichthouden

Op 11 maart start de nieuwe opleiding ‘Een andere kijk op Gezondheid & Governance’. Deze dag gaat dieper in op ‘positieve gezondheid’, een term die bij vele organisaties en professionals prominent op de agenda staat en steeds meer centraal staat in hun aanpak en werkwijze. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat houdt positieve Lees verder »

Leergang “De aankomende commissaris” 2020-2021

In maart 2020 start de VTW Academie met de zevende editie van de Leergang ‘De aankomende commissaris‘. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om een rol als commissaris bij een woningcorporatie te vervullen, en die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 35 en 50 jaar). Deelnemers die wel over Lees verder »

De laatste PE punten van 2019

Het 2019 jaar loopt ten einde. Ieder jaar dient u minimaal een aantal uren te besteden aan Permanente Educatie, gericht op uw ontwikkeling als corporatiecommissaris. Deze punten kunt u online registeren op de site van de VTW. Heeft u dit jaar het minimale aantal van 5 punten al behaald? Om de ontbrekende punten dit jaar Lees verder »

Masterclass voor bestuurssecretarissen

Goed toezicht verdient goede ondersteuning! ‘Vanuit mijn rol als bestuurssecretaris en adviseur voor bestuurlijk toezicht merk ik hoezeer goed toezicht gebaat is bij goede ondersteuning. De laatste jaren heeft de rol van de toezichthouder zich verbreed en verdiept en van de toezichthouder wordt steeds meer gevraagd. Het is duidelijk een vak geworden. Een goede ondersteuning Lees verder »

De werkgeverstaak van een raad van commissarissen

Op 20 januari 2020 start er een extra editie van de Masterclass ‘Werkgeverstaken van de RvC’. Eén van de belangrijke taken die een raad van commissarissen in haar pakket heeft, is ervoor te zorgen dat de corporatie geschikte bestuurders aan het roer heeft staan, én dat zij op passende wijze worden beloond. In deze masterclass Lees verder »

Professionaliseringsaanbod 2020 VTW Academie

Voor aankomend jaar heeft de VTW Academie een divers en actueel opleidingsprogramma voor de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties samengesteld. Door in deze folder op de titel van de masterclass te klikken komt u direct op de betreffende opleidingspagina, waar u meer informatie kunt vinden en waar u zich kunt aanmelden. Wat is Lees verder »

Hoe toegankelijk is de woningmarkt?

Als commissaris is het belangrijk om te weten hoe het staat met de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt. Inzicht hierin maakt het mogelijk om samen met de Raad van Commissarissen maatregelen en beslissingen te nemen, die van invloed zijn op uw huurders. Hoe ontwikkelt de woningvraag zich? Welke positie hebben verschillende inkomensgroepen op Lees verder »

Strategische risico’s en risicocultuur

Adviseur en docente Alice Jansen-van den Tillaart over strategische risico’s, kansen en ontwikkelingen in de sector De wereld waarin corporaties opereren is de afgelopen jaren volop in beweging geweest. Veranderende wet- en regelgeving heeft de agenda van Bestuur en Raad van Toezicht de afgelopen jaren in grote mate bepaald. De manier waarop verschilt. De ene Lees verder »

Avicenna behaalt het NRTO-keurmerk!

Met trots kunnen we melden dat Avicenna Academie voor Leiderschap, regiepartner van de VTW Academie, het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Een onafhankelijke, Lees verder »

Sturen en toezicht op cultuur en gedrag

Waarnemen en handelen vanuit eigen overtuiging De rol van commissaris en vooral de (persoonlijke) invulling daarvan, wordt in de huidige tijd steeds complexer. Door de toenemende belangen is er meer en meer behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische Lees verder »

NIEUW: online Masterclasses

De VTW Academie heeft haar opleidingsaanbod uitgebreid met een vijftal online masterclasses. Dit zijn korte sessies rondom vijf essentiële thema’s binnen de woningcorporatie-branche. De masterclasses bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en Lees verder »

De financiele wereld van de woningcorporatie

De financiële wereld van de woningcorporatie is geen eenvoudige, zeker niet in de huidige tijd. Uiteraard heeft elke RvC wel één of meerdere leden die deskundig zijn op financieel gebied en hierin het voortouw nemen. Dat neemt niet weg dat iedere commissaris enige basiskennis moet hebben om zelf het (financiële) functioneren van de corporatie te Lees verder »

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Op donderdag 19 september start de VTW Academie, in samenwerking met Aedes, de ééndaagse sessie ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’ voor inhoudelijke ondersteuners van Raden van Commissarissen. De eisen aan intern toezicht zijn verscherpt, dus wordt er ook meer gevraagd van de bestuurssecretaris. Mr. drs. Joost Kramer, kerndocent van deze MasterClass, vertelt in Aedes magazine Lees verder »

Stakeholdermanagement als aandachtsgebied

Vandaag de dag neemt stakeholdermanagement een meer en meer belangrijke positie in in de toezichthoudende rol van commissarissen. In de Governancecode 2015 staat dat zowel besturen als toezichthouders in dialoog moeten zijn en blijven met belanghebbende partijen. Voor veel toezichthouders en commissarissen is deze opstelling naar buiten toe nieuw. Wat is de rol die zij Lees verder »

Online leeromgeving met E-introductieColleges

Ontwikkelingen op het gebied van een digitale lesomgeving staan niet stil. Avicenna heeft, als regiepartner van de VTW Academie, een online leeromgeving met E-introductieColleges ontwikkeld. De VTW Academie biedt u door de combinatie van masterclasses en de nieuw ontwikkelde online leeromgeving een optimale leercontext, waar ruimte wordt geboden om met vertrouwen zelf op zoek te Lees verder »