VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Nieuws

Masterclass voor bestuurssecretarissen

Goed toezicht verdient goede ondersteuning! ‘Vanuit mijn rol als bestuurssecretaris en adviseur voor bestuurlijk toezicht merk ik hoezeer goed toezicht gebaat is bij goede ondersteuning. De laatste jaren heeft de rol van de toezichthouder zich verbreed en verdiept en van de toezichthouder wordt steeds meer gevraagd. Het is duidelijk een vak geworden. Een goede ondersteuning Lees verder »

De werkgeverstaak van een raad van commissarissen

Op 20 januari 2020 start er een extra editie van de Masterclass ‘Werkgeverstaken van de RvC’. Eén van de belangrijke taken die een raad van commissarissen in haar pakket heeft, is ervoor te zorgen dat de corporatie geschikte bestuurders aan het roer heeft staan, én dat zij op passende wijze worden beloond. In deze masterclass Lees verder »

Professionaliseringsaanbod 2020 VTW Academie

Voor aankomend jaar heeft de VTW Academie een divers en actueel opleidingsprogramma voor de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties samengesteld. Door in deze folder op de titel van de masterclass te klikken komt u direct op de betreffende opleidingspagina, waar u meer informatie kunt vinden en waar u zich kunt aanmelden. Wat is Lees verder »

Hoe toegankelijk is de woningmarkt?

Als commissaris is het belangrijk om te weten hoe het staat met de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt. Inzicht hierin maakt het mogelijk om samen met de Raad van Commissarissen maatregelen en beslissingen te nemen, die van invloed zijn op uw huurders. Hoe ontwikkelt de woningvraag zich? Welke positie hebben verschillende inkomensgroepen op Lees verder »

Strategische risico’s en risicocultuur

Adviseur en docente Alice Jansen-van den Tillaart over strategische risico’s, kansen en ontwikkelingen in de sector De wereld waarin corporaties opereren is de afgelopen jaren volop in beweging geweest. Veranderende wet- en regelgeving heeft de agenda van Bestuur en Raad van Toezicht de afgelopen jaren in grote mate bepaald. De manier waarop verschilt. De ene Lees verder »

Avicenna behaalt het NRTO-keurmerk!

Met trots kunnen we melden dat Avicenna Academie voor Leiderschap, regiepartner van de VTW Academie, het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Een onafhankelijke, Lees verder »

Sturen en toezicht op cultuur en gedrag

Waarnemen en handelen vanuit eigen overtuiging De rol van commissaris en vooral de (persoonlijke) invulling daarvan, wordt in de huidige tijd steeds complexer. Door de toenemende belangen is er meer en meer behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische Lees verder »

NIEUW: online Masterclasses

De VTW Academie heeft haar opleidingsaanbod uitgebreid met een vijftal online masterclasses. Dit zijn korte sessies rondom vijf essentiële thema’s binnen de woningcorporatie-branche. De masterclasses bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. In maximaal 1,5 uur geven experts u een inhoudelijke en actuele update op één specifiek en Lees verder »

De financiele wereld van de woningcorporatie

De financiële wereld van de woningcorporatie is geen eenvoudige, zeker niet in de huidige tijd. Uiteraard heeft elke RvC wel één of meerdere leden die deskundig zijn op financieel gebied en hierin het voortouw nemen. Dat neemt niet weg dat iedere commissaris enige basiskennis moet hebben om zelf het (financiële) functioneren van de corporatie te Lees verder »

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Op donderdag 19 september start de VTW Academie, in samenwerking met Aedes, de ééndaagse sessie ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’ voor inhoudelijke ondersteuners van Raden van Commissarissen. De eisen aan intern toezicht zijn verscherpt, dus wordt er ook meer gevraagd van de bestuurssecretaris. Mr. drs. Joost Kramer, kerndocent van deze MasterClass, vertelt in Aedes magazine Lees verder »

Stakeholdermanagement als aandachtsgebied

Vandaag de dag neemt stakeholdermanagement een meer en meer belangrijke positie in in de toezichthoudende rol van commissarissen. In de Governancecode 2015 staat dat zowel besturen als toezichthouders in dialoog moeten zijn en blijven met belanghebbende partijen. Voor veel toezichthouders en commissarissen is deze opstelling naar buiten toe nieuw. Wat is de rol die zij Lees verder »

Leergang “De aankomende commissaris” 2020-2021

Bent of kent u een aankomende commissaris die een leergang wil volgen om de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC en fit-en-proper test van de Autoriteit wooncorporaties) te vergroten en bij te dragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s? Op dit moment zijn nog meerdere plekken vacant voor de leergang “De aankomende Lees verder »

Online leeromgeving met E-introductieColleges

Ontwikkelingen op het gebied van een digitale lesomgeving staan niet stil. Avicenna heeft, als regiepartner van de VTW Academie, een online leeromgeving met E-introductieColleges ontwikkeld. De VTW Academie biedt u door de combinatie van masterclasses en de nieuw ontwikkelde online leeromgeving een optimale leercontext, waar ruimte wordt geboden om met vertrouwen zelf op zoek te Lees verder »