VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

37 opleidingen gevonden

Masterclass “Introductie Scenarioplanning” (1,5 uur)

 • Online Masterclass
 • 1 punt

De masterclass ”Introductie Scenarioplanning” (1,5 uur) biedt u een introductie op het thema scenarioplanning en gaat in op de achtergrond, verschillende typen, doel en resultaten en toepassingsgebieden van scenarioplanning bij woningcorporaties. Gedurende de introductie maakt u een vertaling naar de praktijk d.m.v. een intervisie met de bestuurder en voorzitter van Woonbedrijf. Combinatieaanbod scenarioplanning Deze introductie Lees verder »

Masterclass ”Scenarioplanning” (7 uur)

 • 1 dag
 • 5 punten

De ééndaagse masterclass “Scenarioplanning” verdiept uw inzicht in de specifieke kenmerken van scenarioplanning. Er wordt nader in gegaan op de methodiek en de wijze waarop u deze kunt toepassen op actuele vraagstukken en samen met de docenten en mededeelnemers bespreekt u de rol van de commissaris in een scenarioproject. Combinatieaanbod scenarioplanning Deze masterclass maakt onderdeel Lees verder »

Masterclass ”Strategisch Partnerschap”

 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur Lees verder »

Masterclass ”Teamvorming in de raad van commissarissen”

 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. De raad van commissarissen is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Doordat de leden van de raad elkaar slechts Lees verder »

Masterclass ”Een andere kijk op Gezondheid & Governance”

 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Vanuit Lees verder »

Masterclass ”Samenspel tussen commissarissen en bestuurder”

 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het Lees verder »

Masterclass ”Proactief toezichthouden”

 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen Lees verder »

Online Masterclass ”De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen”

 • Online Masterclass
 • 2 punten

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 Lees verder »

Online Masterclass ”De RvC vanuit juridisch perspectief”

 • Online Masterclass
 • 1 punt

Deze online masterclass informeert u over de relevante wet- en regelgeving. Hierbij staat zowel de Woningwet (ingevoerd per 1-7-2015) als de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die waarschijnlijk later dit jaar ingaat) centraal. U wordt op een heldere en overzichtelijke wijze meegenomen in het juridisch perspectief van de wereld waarin de RvC beweegt. Vanuit haar kennis Lees verder »

Online Masterclass ”Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties”

 • Online Masterclass
 • 1 punt

Deze online masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk. Tevens wordt besproken waar het geld wordt verdiend en waarde wordt gecreëerd. Lees verder »

Online Masterclass ”De wereld van de woningcorporaties”

 • Online Masterclass
 • 2 punten

Deze online masterclass is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting en introduceert de woningcorporatie als private onderneming met een publieke opdracht. Er wordt ingegaan op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is Lees verder »

Online Masterclass ”Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC”

 • Online Masterclass
 • 1 punt

Tijdens deze online masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Dit wordt afgezet tegen de ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep van de woningcorporaties en de ruimte die de doelgroep heeft met betrekking tot hun budget. Om Lees verder »

Masterclass “De financiële wereld van de woningcorporatie”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het nieuwe overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden. Een RvC heeft vrijwel altijd één of meer leden die op financieel gebied deskundig zijn. Dat laat onverlet Lees verder »

Leergang ‘De aankomende commissaris’ 2020-2021

 • 1 jaar

Na zes succesvolle leergangen start de VTW begin 2020 met de zevende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris te worden. De leergang bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar). Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. Lees verder »

Masterclass “Leefbare wijken”

 • 1 dag
 • 4 punten

Inhoud Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort als vanouds tot de agenda van de woningcorporaties. Sociale huisvesting is meer dan het bieden van een goede en betaalbare woning. Het gaat ook om een prettige en veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en een ieder welkom is, ongeacht verschillen in Lees verder »

Masterclass “Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen”

 • 1 dag
 • 4 punten

Inhoud Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht over de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt voor diverse huishoudensgroepen. De toegankelijkheid wordt bepaald door de twee kernbegrippen uit de Volkshuisvesting: de beschikbaarheid van voldoende woningen en de betaalbaarheid. Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en Lees verder »

Masterclass “Digitalisering en informatisering”

 • 1 dag
 • 5 punten

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe je als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en Lees verder »

Masterclass “Goed toezicht verdient goede ondersteuning”

 • 1 dag
 • 5 punten

Een Raad van Commissarissen in de corporatiesector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Commissarissen is bij corporaties steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten staan vermeld, is verbreed en verdiept. Lees verder »

Masterclass “Boardroom Dynamics”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er Lees verder »

Masterclass “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht Lees verder »

Masterclass “Huurdersbelang en betrokken huurders”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De rol van de huurders wordt van steeds groter belang. De rol van de huurdersorganisaties is veranderd sinds de Woningwet. Zo hebben huurders – naast hun formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet – nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner gekregen in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Er wordt Lees verder »

Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud De commissaris moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook Lees verder »

Masterclass “Waardegedreven Toezicht”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud In een snel veranderende samenleving ligt er de opdracht bij raden van commissarissen om de maatschappelijke Lees verder »

Leergang “Voor de Voorzitter”

 • 3 dagen
 • 15 punten

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale Lees verder »

Masterclass “Toezicht op duurzaamheid”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele thema’s. Ook voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor woningcorporaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor woningcorporaties? En wat is het belang? Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid Lees verder »

Masterclass “Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Nederland vergrijst en ontgroent. In stedelijke gebieden is een woningtekort. In de periferie is er juist sprake van krimp. Over de hele linie staat de sector voor een forse verduurzamingsopgave. Gemeenten en huurders hebben grote verwachtingen van corporaties ten aanzien van het voorzien in passende, duurzame én betaalbare woningen. Lees verder »

Masterclass “Dynamische oordeelsvorming”®

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát Lees verder »

Masterclass “Werkgeverstaken van de RvC”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud Eén van de belangrijkste taken van de raad van commissarissen is ervoor te zorgen dat geschikte Lees verder »

Masterclass “Toezicht op zorgvastgoed”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder Lees verder »

Masterclass “Toezicht op strategievorming in de volkshuisvesting”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – ofwel toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten. De governancecode onderstreept het belang Lees verder »

Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De maatschappij is sterk in beweging. Een duidelijk zichtbare trend is de toenemende weerstand van burgers tegen instituties en hun bestuurders. Disruptie is meer dan een modewoord. Elke organisatie zal niet alleen in dialoog moeten gaan met voor de hand liggende partijen als gemeenten en huurders, maar met alle partijen voor wie zij relevante Lees verder »

Masterclass “Strategische risico’s en risicocultuur”

 • 1 dag
 • 4 punten

Inhoud Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen, ook aan maatschappelijk ondernemen. Hoe doe je dat verantwoord? Dat is primair zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Het gaat om vragen als: Hoe Lees verder »

Masterclass “Strategische allianties en fusies”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud Fusie moet passen bij de strategische doelen en vraagstukken van de corporatie; dat geldt zowel voor de corporatie die zelf het initiatief tot fusie neemt, als voor de corporatie die voor fusie benaderd wordt. Het borgen van een weloverwogen besluit om al dan niet voor fusie te kiezen, hoort zeker tot de taak van Lees verder »

Masterclass “Ethiek van governance en governance van ethiek”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op rol en positie van de organisatie Lees verder »

Masterclass “Effectieve interventies”

 • 1 dag
 • 5 punten

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in Lees verder »

Masterclass “De RvC, de accountant en de auditcommissie”

 • 1 dag
 • 5 punten

Inhoud De afgelopen jaren is de as RvC – accountant versterkt; die trend zet zich voort. Ook de rol van de accountant zelf is ontwikkeling, zoals zwaardere eisen aan onafhankelijkheid en verbreding van de jaarlijkse controletaak. De rijksoverheid merkt vanaf januari 2018 corporaties met 1500 en meer woningen aan als OOB. Dit heeft consequenties voor het Lees verder »

Leergang “De nieuwe commissaris”

 • 2 dagen
 • 12 punten

Inhoud Deze tweedaagse  leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen Lees verder »