VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

De financiële wereld van de woningcorporatie

Het is voor iedere commissaris een must om de financiën van de corporatie te kennen en de inbreng van de financieel specialisten te kunnen beoordelen. Daarbij komt dat de corporatiefinanciën nogal wat branche specifieke bijzonderheden kennen.
  • 1 dag
  • Waardering, Begroting, Investeren, Jaarrekening, Financieren

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche specifieke bijzonderheden kent. Dat maakt deze masterclass zowel voor ‘financiële’ als ‘niet-financiële’ commissarissen tot een zinvolle bijeenkomst.

Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden. De masterclass heeft als doel bij de deelnemers een basis te leggen voor het begrijpen van het ‘huishoudboekje’ met aspecten als: de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarstukken. In de masterclass wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, financieel en maatschappelijk.

Specifiek zijn ook instituten die de financiële staat van de corporatie beoordelen: de ILT/Aw en het WSW. Belangrijke instituten die tijdens een kort en bondig intermezzo met u worden besproken door een vertegenwoordiger van het WSW.

Begin juli 2020 is het onderzoek ‘Opgaven en middelen corporatiesector’ gepubliceerd. Dit langverwachte rapport van een drietal ministeries en Aedes heeft een duidelijke conclusie: de corporatiesector heeft op (middel)lange termijn onvoldoende middelen om de ambities qua maatschappelijke opgaven (nieuwbouw, renovatie en verduurzaming) te kunnen realiseren. Reden te meer om de financiële deskundigheid binnen de raad stevig te verankeren.

In deze masterclass wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk aan de hand van casussen. Zo krijgt de deelnemer inzicht in de financiële systemen van de woningcorporatie. De rode draad bij de behandeling van de onderwerpen is de rol die de commissarissen daarbij hebben.

Onderwerpen

  • De financiële begrippen in de volkshuisvesting;
  • De geldstromen in de sector en binnen de woningcorporatie;
  • De knoppen waaraan gedraaid kan worden om de financiën te beïnvloeden;
  • Informatievoorziening, verslaggeving en inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
  • Waarderen en investeren;
  • Ontwikkelingen in de corporatiesector die bepalend zijn voor de risicobeheersing;
  • Monitoring door de Aw en WSW: hun positie in het (extern) toezicht en hun werkwijze.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden