VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “De financiële wereld van de woningcorporatie”

De essentials voor een commissaris
  • 1 dag

Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het nieuwe overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden. Een RvC heeft vrijwel altijd één of meer leden die op financieel gebied deskundig zijn. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Hierin voorziet deze masterclass.

De masterclass heeft als doel bij de deelnemers een basis te leggen voor het begrijpen van financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarstukken. In de masterclass wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendement denken, financieel en maatschappelijk. Specifiek zijn ook instituten die de financiële gezondheid van de corporatie beoordelen: de ILT/Aw en het WSW.
U wordt uitgedaagd om niet alleen de kennis tot u te nemen, maar ook aan de hand van casussen de materie te doordenken. Zo kunt u uw inzicht in financiële systemen verdiepen.

Onderwerpen
• Rolvervulling van de commissaris;
• Informatievoorziening, verslaggeving:
• Waarderen en investeren;
• Ontwikkelingen in de corporatiesector die bepalend zijn voor de risicobeheersing;
• Financiële sturing;
• Monitoring ILT, Aw en WSW.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?
• Meer kennis en achtergrond van de financiële begrippen;
• Inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
• Bewustwording van de risicogebieden op financieel gebied;
• Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurder, zonder zelf de specialist te worden.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.

De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden