VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

VTW Academie

Soort opleidingen

De VTW Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties. Onze leergangen en masterclasses gaan in op alle relevante thema’s en spelen ook in op de actualiteit. De ontwikkeling van uw kennis en vaardigheden staat centraal die past bij een huidig en toekomstig kundige commissaris in de volkshuisvesting.

De masterclasses van de VTW Academie worden door de deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 8.

Onderscheidend aanbod

Het aanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Uw vragen komen volop aan bod tijdens de interactieve opleidingen. We richten ons in de persoonlijke masterclasses op dialoog en het verdiepende gesprek met de andere deelnemers en de docent, over uw dillema’s en casuïstiek. Deze praktische aanpak geeft u direct concrete handvatten in uw werk als commissaris. Ons aanbod kent verschillende vormen.

Soorten masterclasses gericht op:

• Compacte opleidingen met een focus op kennisoverdracht;
• Interactieve masterclasses waarin vaardigheden, attitude en gedrag centraal staan;
• Cursussen voor de minder en meer ervaren commissaris;
• Thematisch aanbod gericht op actualiteiten;
• Meerdaagse verdiepende masterclasses en leergangen.

Per masterclass komt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude aan bod. Deze opzet maakt deelname juist zo boeiend en leerzaam.

Programmaraad

De VTW Academie werkt met een Programmaraad, waarin bestaande opleidingen worden geëvalueerd en nieuwe opleidingen worden geïnitieerd en/of beoordeeld. Voortdurend wordt bekeken of er nieuwe thema’s zijn waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Tevens wordt gemonitord hoe de kwaliteit van de opleidingen is.

Experts

De VTW Academie werkt samen met diverse organisaties (experts), die bereid zijn om kennis en ervaringen te delen in sessies en andersoortige groot- en kleinschalige bijeenkomsten.

Regiepartner

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de VTW Academie. Dit houdt in dat zij samen met VTW de Academie zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeeft.

VTW

U kunt hier meer informatie vinden over de VTW.