VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Programmaraad

De VTW academie heeft een programmaraad ingesteld voor de VTW academie. De Programmaraad evalueert bestaande opleidingen en initieert en/of beoordeelt nieuwe opleidingen. Telkens wordt in de Programmaraad bekeken of er nieuwe thema’s zijn, waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Ook monitort de Programmaraad de kwaliteit van de opleidingen. De Programmaraad komt twee keer per jaar bijeen. VTW-leden in de Programmaraad ontvangen een vacatievergoeding.

Samenstelling Programmaraad VTW academie

Naam In programmaraad namens Functie
Ans Cuijpers PE commissie VTW voorzitter
Bea Annot VTW lid
Goos Minderman VTW lid
Anton Smets VTW lid
Sigrid Helbig VTW bestuur
Frank Seine directeur Avicenna
Gemma Jansen programmamanager Avicenna notulist
Albert Kerssies directeur VTW
Ingrid van der Kraan beleidsmedewerker VTW