VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Privacybeleid

Privacybeleid
De VTW Academie verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Werkingssfeer
Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op het gebruik van de website van de VTW Academie. Dit betekent onder meer dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op websites van derden die door middel van links met de website van de VTW Academie zijn verbonden. U gaat akkoord met ons Privacybeleid door deze webpagina te gebruiken.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt de VTW Academie met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Uw gegevens worden, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van uw aanmelding, het uitvoeren van de facturatie en het vermelden op de deelnemerslijst door het invullen van het online aanmeldformulier. De navolgende gegevens worden voor administratieve doelen verwerkt:

Aanmeldformulier:

  • Geslacht
  • Voorletters
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Organisatie
  • Facturatiegegevens
  • Overige informatie (niet verplicht)

 Verstrekking van gegevens aan derden
De VTW Academie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanmelding.

Wijzigingen
De VTW Academie kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de verwerking van de persoonsgegevens bij het gebruik van de website. De gewijzigde verwerking zal in dit Privacybeleid worden vermeld. Door het raadplegen van dit Privacybeleid, kunt u op de hoogte blijven van mogelijke wijzigingen.

Vragen
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, de verwerking van uw persoonsgegevens of de website, kunt u contact opnemen met de VTW Academie via vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Disclaimer
Naast dit Privacybeleid is een Disclaimer van toepassing op de websites. Bekijk hier de Disclaimer.