VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online College ”De wereld van de woningcorporaties”

Een kennismaking met de corporatie als bedrijf, de positie in de maatschappij, de herkomst, de bedoeling en met de belangrijkste spelers in de omgeving, zoals de gemeente, de huurders, de extern toezichthouder, het WSW.
  • Online Colleges
  • Politiek maatschappelijke omgeving, De kernfuncties, Wettelijke kaders

Dit online college is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting en introduceert de woningcorporatie als private onderneming met een publieke opdracht. Er wordt ingegaan op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is sterk veranderd. Bestuurders en commissarissen zien zich dan ook geplaatst voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken.

Als maatschappelijke onderneming heeft de corporatie niet alleen te maken met bewoners als afnemers van woondiensten, maar ook met gemeenten en andere lokale stakeholders, met externe toezichthouders en de rijksoverheid. Het college gaat ook in op huidige denkbeelden ten aanzien van de legitimering van de corporatie en wat dit betekent voor het maken van strategische keuzes en het toezicht door de RvC.

 

Bekijken