VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online College ”De wereld van de woningcorporaties”

Dit online college is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting en introduceert de woningcorporatie als private onderneming met een publieke opdracht. Het college geeft inzicht in de achtergrond van een woningcorporatie, en besteedt daarnaast aandacht aan de governance bij woningcorporaties.
  • 1 uur
  • Politiek maatschappelijke omgeving, De kernfuncties, Wettelijke kaders

Wat brengt dit online college u als commissaris?

Achtergrond van de woningcorporatie
Het eerste deel van het college bestaat uit drie blokken waarin de achtergrond van de woningcorporatie wordt uitgelegd. Verteld wordt over de herkomst en positie van de woningcorporatie (blok 1), de aard, bedoeling en doelgroep (blok 2), en de omgeving van woningcorporaties (blok 3). Dit blok wordt afgesloten met een blik op de toekomstige opgaven. Als maatschappelijke onderneming heeft de corporatie niet alleen te maken met bewoners als afnemers van woondiensten, maar ook met gemeenten en andere lokale stakeholders, met externe toezichthouders en de rijksoverheid.

De governance bij woningcorporaties
De governance bij woningcorporaties kent specifieke aandachtspunten. Het tweede deel van het college besteedt daarom aandacht aan de governance bij woningcorporaties. Het deel bestaat eveneens uit drie blokken. Verteld wordt over de rol en taken van de rvc van een woningcorporatie (blok 4), de positie van de huurders(organisaties) (blok 5) en ten slotte over verantwoording en controle (blok 6).

Na het volgen van dit online college heeft u als commissaris een beter beeld van de wereld van de woningcorporatie, en welke rol u als commissaris in de corporatie vervult.

Bekijken