VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Waardegedreven toezicht

Wezenlijke vragen voor de raad van commissarissen zijn of de organisatie op koers blijft en werkt aan haar bedoeling. Het waardenperspectief en de inhoudelijke richting zijn daarbij voor een maatschappelijke onderneming een groot goed. Een goede raad kijkt verder dan alleen het belang van de eigen organisatie, en denkt en handelt vanuit een breed maatschappelijk perspectief.
  • 1 dag
  • Bedoeling en koers van de organisatie, perspectief van organisatie en maatschappij, Implementatie van waardegedreven toezicht

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis ligt de opdracht bij raden van commissarissen om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van commissarissen dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Op welke manier kunt u als commissaris hier goed vorm aan geven? Dat is voor velen een zoektocht. Johan Bouwmeester, auteur van het boek Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas (2012) en het boek Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis (2017), voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemers als van Johan Bouwmeester wordt behandeld, zodat het gedachtegoed ook echt in de praktijk gebracht wordt.

Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan uw moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden van signalen waar u als commissaris mee te maken kunt krijgen. Signalen die u kunt halen uit informatie en gedrag van de bestuurder, maar ook van andere bronnen.


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTH Academie (Vereniging van Toezichthouders in Hogescholen) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Inhoud en betekenis van waardegedreven werken;
  • Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
  • Bepaling van de waarden;
  • Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en de implementatie daarvan;
  • Implementatie van waardegedreven toezicht en wat dit betekent voor bestuur en de medewerkers;
  • Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden