VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Waardegedreven Toezicht”

Vormgeving van en toezicht op de maatschappelijke waarde van de woningbouwcorporatie
  • 1 dag

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Inhoud

In een snel veranderende samenleving ligt er de opdracht bij raden van commissarissen om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te toetsen. De raad van commissarissen dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Op welke manier kunt u als commissaris hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’, voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt.

Deze masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan uw moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als commissaris mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Onderwerpen

  • Definiëring van waardegedreven werken;
  • Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
  • Bepaling van de waarden;
  • Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers;
  • Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

  • Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden
  • Kennis over de implementatie daarvan

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden