VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online College ”De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen”

De bouw- en investeringsopgave (inclusief duurzaamheid) is enorm. Dat heeft grote financiële en maatschappelijke consequenties en ook inzicht in de risico’s is van groot belang. Dat vraagt zorgvuldig en deskundig toezicht.
  • 1 uur
  • Bouwen en renoveren, De fasen van projectontwikkeling, Investeringsstatuut, Innovaties

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 miljoen euro vooraf door de RvC worden goedgekeurd. Het is dan ook belangrijk dat de RvC bij bouwopgaven en renovaties haar toezichtrol tijdig en met het nodige inzicht in de materie oppakt. Dit online college voorziet basiskennis op het gebied van de rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen.

Bouwen en renoveren zijn vaak complexe processen met een zeer lange doorlooptijd en vele actoren met grote belangen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. In de voorfase kunnen echter al keuzen zijn gemaakt, die dan moeilijk meer bij te sturen zijn. Dat kan betekenen dat de RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert. U wordt in dit online college ook geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt.

Bekijken