VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Leergang de nieuwe commissaris

Deze tweedaagse leergang voor commissarissen nieuw in de wereld van de volkshuisvesting biedt de basiskennis: over governance en boardroom dynamics, de ins- en outs van het bedrijf/corporatie en over de omgeving van corporaties en de belangrijke spelers.
  • 2 dagen
  • Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Financiën, Boardroom dynamics

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.

De wereld van de woningcorporaties. De commissaris heeft actuele kennis van de sector en zijn omgeving nodig om een goede sparringpartner voor de bestuurder te zijn en om de plannen en het functioneren van de corporatie te kunnen beoordelen. Hoe ziet de sector eruit en wat is kenmerkend voor de organisatie van de woningcorporatie? Wat verwacht de maatschappij van corporaties? Wat zijn de actuele politieke en maatschappelijke kwesties? Wie zijn de belangrijkste stakeholders? Wat zijn de ontwikkelingen binnen de sector zelf? Welke strategische keuzen maken corporaties? Op dit soort vragen geeft de masterclass antwoord.

Financiën bij corporaties. Een RvC heeft altijd één of meer leden die op financieel gebied bijzonder deskundig zijn. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ in de RvC te kunnen volgen en beoordelen. De leergang gaat in op de financiële huishouding van corporaties en de betekenis daarvan voor de governance. Aandacht wordt besteed aan de (meerjaren)begroting, het waarderings-vraagstuk, (des)investeringsbeslissingen, rendementsdenken (financieel en maatschappelijk), kasstroomsturing en de jaarverslaggeving.

Corporate governance en de rol van de commissaris. De samenleving wil erop kunnen vertrouwen dat de RvC het functioneren van de corporatie en zijn bestuurder bewaakt en zo nodig optreedt. In de masterclass worden de taken van de RvC uitgediept met accent op de vertaling naar de – soms weerbarstige – praktijk. Het gaat om vragen als: Wat hoort wel/niet op de vergadertafel van de RvC thuis? Hoe houdt u de vinger aan de pols? Welke interventiemogelijkheden heeft de RvC? Hoe ver gaat u met de klankbordfunctie? Hoe verhoudt de RvC zich tot stakeholders?

Boardroom Dynamics. In de boardroom spelen zich voortduren groepsdynamische processen af, onderling tussen de commissarissen en in de relatie met de bestuurder. Dit alles is van groot belang voor een goede en evenwichtige besluitvorming. Vaak zegt het “ongezegde’ meer dan het ‘gezegde’. Hoe dit te herkennen is en in goede banen te leiden valt wordt besproken en geoefend.

Wat brengt deze leergang u en uw Raad van Commissarissen?

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Deelnemers

Deze tweedaagse leergang richt zich vooral op commissarissen die nieuw zijn in het vak en/of de wereld van woningcorporaties.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden