VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online college ‘Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties’

  • 1 uur
  • Boardroom dynamics, Duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een actueel topic. Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid zijn verschillend per sector en per organisatie. Ze variëren van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc. Maar wat betekent duurzaamheid voor u als toezichthouder?

Dit online college van Elfrieke van Galen geeft in vier blokken inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, de rol van de toezichthouder op duurzaamheid en boardroom dynamics rond duurzaamheid. Vervolgens wordt ingegaan op die thema’s binnen duurzaamheid die specifiek van belang zijn voor de corporatiesector. Het laatste blok behandelt de energietransitie en de circulaire economie. Het online college geeft een goede basis voor elke toezichthouder in de corporatiesector om duurzaamheid handen en voeten te geven, kennis op te doen en de de eigen rol goed te kunnen invullen.

Bekijken