VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Risicomanagement en het toezicht daarop

Corporaties zijn organisaties waar veel geld in om gaat, waar sprake is van ingewikkelde ICT- systemen en waar zorgvuldig met belangen van grote groepen mensen moet worden omgegaan. Veel redenen dus om op alle niveaus professioneel om te gaan met risico’s. Primair is de bestuurder verantwoordelijk voor alles wat met risicobeleid, - management en –cultuur te maken heeft; de RvC heeft als taak daar verantwoord op toe te zien.
  • 1 dag
  • Risicobereidheid, Risicocultuur, Risicobeheersing en - beoordeling, Risico instrumenten

Het nemen van risico’s is voor elke organisatie inherent aan het werken dat hoort bij het realiseren van uw doelen. Maar hoe doet u dat verantwoord? Dat is primair de zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om een oordeel te vormen over de strategische risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Foute beleidskeuzes of mismanagement kunnen grote financiële gevolgen hebben, maar kunnen ook tot forse reputatieschade leiden. Stelt u zich eens voor dat alle persoonsgegevens van de huurders worden gehackt.

Het gaat om vragen als: Hoe identificeert u risico’s? Hoe bepaalt u hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil – of soms moet – nemen? Welke mogelijkheden zijn er om de risico’s te beheersen? Hoe houdt een commissaris goed zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan? Hoe krijgt de RvC inzicht in het risicobewustzijn van de organisatie? En last but not least: bij welke risico’s wordt een meer inhoudelijke inbreng van de raad zelf verwacht.

Het doel van de masterclass is om commissarissen beter in staat te stellen het risicomanagement in uw corporatie te beoordelen en tijdig signalen te herkennen wanneer ingegrepen moet worden.

Onderwerpen

  • Strategische kansen en risico’s;
  • Risicobereidheid, – bewustzijn en – cultuur (soft controls);
  • Risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan helpen risico’s te nemen en beheersen;
  • Risico’s in de besluitvorming;
  • Methoden van (inrichten van) risicomanagement en de vertaling naar de praktijk;
  • Specifieke risico’s voor woningcorporaties van vandaag en morgen;
  • Wat is de rol van de RvC en welk instrumentarium staat de raad ter beschikking.

Deelnemers

De masterclass richt zich op alle commissarissen die zich in risicomanagement willen verdiepen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden