VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

De RvC, de accountant en de auditcommissie

De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. Voor de RvC en in het bijzonder voor de auditcommissie is het van belang daar optimaal gebruik van te maken.
  • 1 dag
  • Selectie accountant, Opdrachtformulering, Managementletter, Goedkeurende verklaring

De externe accountant wordt bij een woningcorporatie benoemd door de RvC en is een belangrijke sparringpartner bij het houden van toezicht op de financiën en de bedrijfsvoering. In deze masterclass komen vragen aan de orde als: hoe gaat u als RvC met de accountant om, wat mag u van de accountant verwachten, welke rapportages worden er uitgebracht, hoe is de communicatie met de accountant en hoe selecteert u een accountant? Specifiek aan de orde komt wat de rol van de auditcommissie in de samenwerking met de extern accountant is.

De afgelopen jaren is de as RvC – accountant versterkt en die trend zet door. Ook de rol van de accountant zelf is ontwikkeld, zoals zwaardere eisen aan onafhankelijkheid en verbreding van de jaarlijkse controletaak, o.a. door aandacht te besteden aan de soft controls.

De rijksoverheid merkt vanaf januari 2020 corporaties met 5.000 en meer woningen aan als Organisatie van Openbaar Belang (de zgn. OOB-status). Dit heeft consequenties voor het werk van de accountant. Voor u als commissaris is belangrijk om te weten wat u wel en niet van de accountant kunt verwachten en hoe u de accountant optimaal kunt gebruiken als aanvulling op uw toezichttaak.

Meestal kent de RvC een auditcommissie. Wat mag u wel en niet van de auditcommissie verwachten? Wat betekent dat voor de samenstelling en werkwijze van de commissie? Hoe borgt u dat de RvC betrokken blijft bij financiële vraagstukken en haar integrale verantwoordelijkheid kan dragen? Over deze vraagstukken gaan de docenten – beiden met veel ervaring als commissaris en voorzitter – met u in gesprek. Het gesprek met en tussen de deelnemers is belangrijk onderdeel van de masterclass.

Onderwerpen

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De verplichte taken van de accountant en de wet- en regelgeving waarop die gebaseerd zijn;
  • Verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de audit- en controlefuncties;
  • Het intern audit plan en de rol van de accountant met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de RvC en de auditcommissie;
  • Organisatie van en participatie in het pre-audit gesprek en de inrichting van het selectie- en evaluatieproces?

Deelnemers

De masterclass is zeker relevant voor leden van de auditcommissie. Maar ook voor andere ervaren commissarissen is verdieping van de kennis van de zich ontwikkelende rol van de accountant en de nog steeds groeiende aandacht voor het in controle zijn, van belang.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden