VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “De RvC, de accountant en de auditcommissie”

Meer inzicht in het samenspel
  • 1 dag

Inhoud

De afgelopen jaren is de as RvC – accountant versterkt; die trend zet zich voort. Ook de rol van de accountant zelf is ontwikkeling, zoals zwaardere eisen aan onafhankelijkheid en verbreding van de jaarlijkse controletaak. De rijksoverheid merkt vanaf januari 2018 corporaties met 1500 en meer woningen aan als OOB. Dit heeft consequenties voor het werk van de accountant. Voor u als commissaris is belangrijk om te weten wat u wel en niet van de accountant kunt verwachten en hoe u de accountant optimaal kunt gebruiken als aanvulling op uw toezichttaak.

Meestal kent de RvC een auditcommissie. Wat mag je wel en niet van de auditcommissie verwachten? Wat betekent dat voor de samenstelling en werkwijze van de commissie? Hoe borg je dat de RvC betrokken blijft bij financiële vraagstukken en haar integrale verantwoordelijkheid kan dragen? Een ervaren voorzitter gaat met u hierover in gesprek.

Onderwerpen

Deze masterclass informeert u over:

  • De verplichte taken van de accountant en de wet- en regelgeving waarop die gebaseerd zijn
  • Verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de audit- en controlefuncties besproken
  • Tijdens de masterclass wordt ingegaan op het intern audit plan en de rol van de accountant daarbij. Bijzondere aandacht krijgt uw eigen rol:
    • Wat wordt er van de RvC verwacht in de relatie met de accountant?
    • Hoe organiseert en participeert u in het pre-audit gesprek en hoe richt u het selectie- en evaluatieproces in?

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

Deze masterclass actualiseert en verdiept uw kennis van de zich ontwikkelende taken van de accountant en geeft handvatten om de accountant nog beter als informatiebron te gebruiken. De masterclass gaat verder in op de relatie tussen auditcommissie en RvC. Ook wordt ingegaan op de consequenties van het feit dat corporaties worden aangemerkt als organisaties van openbaar belang (OOB).

Deelnemers

De masterclass is zeker relevant voor leden van de auditcommissie. Maar ook voor andere ervaren commissarissen is verdieping van de kennis van de zich ontwikkelende rol van de accountant en de nog steeds groeiende aandacht voor het in controle zijn, van belang.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden