VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online College ”Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties”

De specifieke financiële basiskennis die elke commissaris moet hebben om het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen.
  • 1 uur
  • Financiële basisinstrumenten, Waardering, Begroting, Financiering, Investeren

Het online college geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

Tevens wordt besproken waar het geld wordt verdiend en waarde wordt gecreëerd. Waaraan wordt het geld besteed (beheer en portfolio) en hoe verhoudt zich dat tot de doelstelling van de corporatie? En is de financiering geregeld die passend is bij uw strategie? In dit college wordt ingegaan op waarop te letten als het gaat om het borgen van de financiële ‘gezondheid’ van de corporatie en het optimaliseren van de inzet van het vermogen ter realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen.

 

Bekijken