VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Scenarioplanning om grip te krijgen op de toekomst

Corporaties maken lange termijnplannen in een onzekere toekomt. Gaat de overheid meer of minder sturen, wat doet de gemeente, gaat de rente omhoog of omlaag? En met deze en tal van andere onzekerheden worden corporaties geacht lange tijd vooruit te kijken en te plannen. Scenarioplanning is een methodiek om daar meer grip op te krijgen en de organisatie wendbaarder te maken.
  • 1 dag
  • Strategie, Scenario's, Kansen en risico's, trends

De raad van commissarissen in een eigentijdse corporatie is nauw betrokken bij de strategie. En niet alleen bij de goedkeuring, maar ook als klankbord bij de strategieontwikkeling. Daarvoor is het onmisbaar dat een beeld wordt gevormd van de toekomstige wereld(en) waarin de corporatie terecht kan komen. Dat is geen eenduidig beeld maar een variatie aan mogelijkheden. In een snel veranderende omgeving is het dan ook van belang om snel te kunnen schakelen en tijdig te kunnen anticiperen. Scenarioplanning stelt een organisatie in staat om op basis van voor die betreffende organisatie relevante trends en een complex speelveld te doorgronden. Op basis daarvan kunnen verschillende toekomstscenario’s worden beschreven, uitgewerkt met kansen, risico’s en opties. Op deze manier kunt u veel ad-hoc beslissingen voor zijn.

De “buitenwereld” is van grote betekenis om trends te herkennen en toekomstbeelden te bepalen. Daarom kan een divers samengestelde raad hierbij een belangrijk klankbord voor de bestuurder vormen.

Wat brengt deze masterclass u en uw raad?

  • Inzicht in de trends die voor de corporatiesector relevant zijn;
  • Achtergrond en theorie van het scenariodenken;
  • De gewenste stappen om tot scenariodenken te komen;
  • Aandachtspunten om te bevorderen dat de methode daadwerkelijk wordt toegepast;
  • Een methode om de robuustheid van de strategie van uw corporatie te bepalen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden