VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Effectieve communicatie in de boardroom

Vragen stellen, doorvragen, open staan voor de mening van anderen en kunnen beïnvloeden, natuurlijk met behoud van goede verhoudingen. Tot de kern van een voorgenomen bestuursbesluit komen om vervolgens een goed onderbouwd standpunt te bepalen. Dit alles stelt hoge eisen aan het communicatieve vermogen van commissarissen. Versterk jezelf en werk aan positief gedrag en een constructieve cultuur in de boardroom.
  • 1 dag
  • Communicatietechnieken, Vragen stellen, Onbevangen luisteren, Debat en dialoog

Tijdens de mondelinge behandeling is het belangrijk om zaken te verduidelijken en om een besluit goed gefundeerd te kunnen goedkeuren. De commissaris  moet kunnen (door)vragen om zo maximale informatie te verkrijgen. Het is een kunst om bij scherp doorvragen de relatie met de bestuurder constructief te houden. In het gesprek in de raad gaat het om de meerwaarde van een divers samengesteld team tot zijn recht te laten komen, zeker bij het goedkeuren van voorgenomen bestuursbesluiten. Leer sterke punten te benutten en neem de regie als het nodig is.

Voor de individuele commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor de eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen, natuurlijk inclusief de bestuurder(s). Dit alles stelt eisen aan het communicatieve vermogen van alle betrokkenen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom.

Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen de raad en de bestuurder en onderling binnen de raad verder te professionaliseren. Het op constructieve wijze de regie kunnen en durven nemen is een wezenlijk aspect. Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede op basis van reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTH Academie (Vereniging van Toezichthouders in Hogescholen) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad van commissarissen;
  • De kunst van het vragen stellen en de effecten ervan;
  • Constructieve communicatietechnieken;
  • Verschillende manieren om dezelfde boodschap te brengen;
  • Het effectief bespreken van vraagstukken;
  • Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen;
  • Handvatten om draagvlak te verkrijgen voor uw standpunt.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden