VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Het veranderende speelveld van de bestuurssecretaris
 • 1 dag
 • Ondersteuning RvC, Rolbepaling, Ontwikkelingen in toezicht

Tijdens deze masterclass staan we stil bij de centrale vraag: Wat wordt in de toekomst door de RvC qua ondersteuning gevraagd, zodat deze effectiever kan opereren?

De masterclass kent een drietal delen. Ten eerste het met elkaar kennis maken en inventariseren welke governance actualiteiten er (sector overstijgend) ten aanzien van de RvC/RvT zijn. Ten tweede wordt in gegaan op de ontwikkeling ‘Van secretaris naar governance geweten?’. Wat verwacht de RvC van de bestuurssecretaris? Eén van de onderdelen daarvan wordt speciaal uitgelicht: de dubbelrol en de daarbij behorende positieve en mogelijk negatieve aspecten (dilemma’s). De dilemma’s worden aan de hand van casuïstiek besproken. De gehele dag heeft een interactieve opzet. Het zwaartepunt ligt bij het delen van ervaringen en inzichten met betrekking tot het vak van bestuurssecretaris; niet op de ontwikkelingen in de drie genoemde sectoren.

Doelgroep

Deze eendaagse opleiding is gericht op bestuurssecretarissen (minimaal 6 maanden werkervaring) van Raden van Commissarissen binnen de corporatiesector en naast het bestuur het toezichthoudend orgaan ondersteunen.


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTH Academie (Vereniging van Toezichthouders in Hogescholen) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

 • Governance actualiteiten (hoofdlijnen);
 • Wat vraagt Goed Toezicht van de bestuurssecretaris;
 • Ontwikkeling vak bestuurssecretaris: van bestuurssecretaris naar governance geweten;
 • Dubbelrol in ondersteuning RvB en RvC.

Wat brengt deze masterclass u?

 • Bewustzijn van de veranderde behoefte aan ondersteuning RvC;
 • Heldere rolbepaling als bestuurssecretaris m.b.t. RvC;
 • Dialoog en contact met vakgenoten;
 • Best practices inzake ondersteunen van de RvC;
 • Bespreken van dilemma’s.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden