VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Bij deze ondersteuning – vaak door bestuurssecretarissen – gaat het om kennis en gedrag. Wanneer moeten commissarissen in actie komen, waaraan voldoet een goede agenda etc. Ook hebben deze functionarissen bij uitstek nogal eens te maken met lastige dilemma’s.
 • 1 dag
 • Ondersteuning RvC, Rolbepaling, Ontwikkelingen in toezicht

Een Raad van Commissarissen in de corporatiesector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Commissarissen is bij corporaties steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten staan vermeld, is verbreed en verdiept. Commissarissen moeten vaker beschikbaar zijn voor de organisatie en zij dienen gedetailleerder dan voorheen op de hoogte te zijn van de inhoud van diverse onderwerpen. Kortom, er is een duidelijke trend dat de Raad van Commissarissen een steeds belangrijkere rol in de organisatie krijgt en dat professionalisering geboden is en reeds gaande is.

Dat vraagt van de Raad van Commissarissen en van de individuele commissaris steeds meer inspanning waarbij de inhoudelijke ondersteuning een zeer actuele en relevante kwestie is geworden. Het belang van eigen en eventueel onafhankelijke ondersteuning van de Raad van Commissarissen, in welke vorm en in welke fase dan ook, komt daarbij steeds meer naar voren.

Deze eendaagse masterclass is gericht op bestuurssecretarissen en andere inhoudelijke ondersteuners van Raden van Commissarissen binnen de corporatiesector. Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij de centrale vraag: “Wat wordt in de toekomst door de Raad van Commissarissen qua ondersteuning gevraagd, zodat deze effectiever kan opereren?”

Onderwerpen

 • Governance actualiteiten;
 • (Toekomstige) ontwikkelingen in toezicht;
 • Wat vraagt Goed Toezicht aan ondersteuning;
 • Ontwikkeling vak ondersteuner;
 • Van secretaris naar governance geweten?

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Inzicht in de actualiteiten rondom de Raad van Commissarissen;
 • Bewustzijn van de veranderde behoefte aan ondersteuning;
 • Dialoog en contact met vakgenoten;
 • Heldere rolbepaling als ondersteuner van de Raad van Commissarissen;
 • Best practices inzake ondersteunen van de Raad van Commissarissen.

Deze masterclass wordt aangeboden in samenwerking met Aedes.

Logo Aedes
Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden