VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

Vanuit het perspectief van de Raad van Commissarissen
  • 1 dag

De maatschappij is sterk in beweging. Een duidelijk zichtbare trend is de toenemende weerstand van burgers tegen instituties en hun bestuurders. Disruptie is meer dan een modewoord. Elke organisatie zal niet alleen in dialoog moeten gaan met voor de hand liggende partijen als gemeenten en huurders, maar met alle partijen voor wie zij relevante betekenis hebben en andersom. Voor veel commissarissen is stakeholdermanagement een nieuw aandachtsveld in hun toezichthoudende rol.

De Governancecode 2015 schrift voor dat zowel besturen als toezichthouders in dialoog gaan met belanghebbende partijen. Het bestuur wordt geacht belanghebbende partijen actief te betrekken bij het beleid en de behaalde prestaties. De gemeente en de huurders hebben – zeker gezien de bepalingen in de Woningwet 2015 – daarin een bijzondere positie. Dikwijls zal het bestuur een afgewogen keuze moeten maken tussen tegengestelde belangen. De RvC houdt toezicht op dat proces en op de kwaliteit van de relatie tussen bestuurder en belanghouders. Voor veel commissarissen is een actieve opstelling “naar buiten” nieuw. Gaat het om informatie uitwisseling, om het afleggen van verantwoording en kunnen commissarissen indien nodig als “smeerolie” dienen bij moeizame of vastgelopen verhoudingen en de rol van diplomaat vervullen? Dan is het meer dan ooit van belang de rollen van bestuur en commissaris zuiver te houden.

Onderwerpen

  • De diverse rollen van bestuur en commissaris
  • De steeds groter wordende rol van huurders
  • De verschillende ervaringen van de Woonbond over eigentijdse benaderingen

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

 

Aanmelden