VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

De woonzorgopgave, het veranderende speelveld voor woningcorporaties

Bent u bekend met de ‘scheiding van wonen en zorg’, de inzet op langer zelfstandig thuis wonen en de huisvesting van kwetsbare groepen in de wijk? De laatste jaren is de zorgvraag steeds meer een woonvraag en dus ook een vraag voor corporaties geworden. Die vraag zal in de toekomst alleen maar groter en complexer worden.
  • 1 dag
  • Boardroom dynamics, Groepsdynamiek, Positionering, Netwerksamenwerking, Organisatieontwikkeling

Het rijk dwingt gemeenten om de ambitie per 2024 uit te werken in een woonzorgvisie en daarop afspraken te maken met zorgaanbieders en woningcorporaties. In het lokale netwerk worden afspraken gemaakt over woonvormen, doorstroming en toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen. Regionaal worden afspraken gemaakt over “fair share” en inzet per gemeente. De veranderingen in wonen met zorg vragen ook om een ander gesprek in de boardroom. Wat wordt landelijk, regionaal en lokaal van corporaties verwacht? Wat is daarbij de rol van de woningcorporatie en wat betekent dat voor de gehele organisatie? Welke vragen en dilemma’s zou dat op kunnen roepen voor het intern toezicht?

Wat brengt deze masterclass de deelnemende commissarissen?

  • Inzicht in de maatschappelijke trends en de verwachtingen van het rijk;
  • Een verkenning van enkele innovaties uit de praktijk;
  • Inzicht in de betekenis van deze ontwikkelingen voor woningcorporaties (positionering, netwerksamenwerking en organisatieontwikkeling);
  • De nodige bagage om dilemma’s en adviezen voor het intern toezicht bij woningcorporaties te kunnen wegen en als goede gesprekspartner en sparringpartner voor de bestuurder te kunnen optreden;
  • Materiaal om de inhoud van deze masterclass met uw collega’s te delen.

De docenten delen hun theoretische en praktische kennis met de deelnemers en staan borg voor een interactieve bijeenkomst waarin ruim plaats is voor discussie en de uitwisseling van ervaringen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden