VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Vergrijzing en ouderenhuisvesting

Inmiddels is het bewustzijn dat er veel moet gebeuren tot velen doorgedrongen. Aedes, het Rijk, de Woonbond en de VNG willen graag dat Woningcorporaties versneld 50.000 geclusterde woningen voor ouderen gaan realiseren. Zowel voor het dagelijks functioneren als voor beleidsmatige keuzes moet een corporatie goed zijn ingevoerd in de materie. Wat zijn nieuwe oplossingen, hoe gaan we om met de “oude bejaardenhuizen”, de financiering van de zorg, het arbeidsmarkttekort en met de problematiek van de langer thuiswonende ouderen.
  • 1 dag
  • Strategie, Volkshuisvesting, Verbinding met stakeholders, Vergrijzing

In deze masterclass krijgt u in vogelvlucht inzicht in de problematiek van de vergrijzing en zijn zij in staat de klankbordfunctie goed in te vullen en plannen van het bestuur te beoordelen.

Aan de orde komen:

  • Algemene inzichten in de problematiek van de vergrijzing, de maatschappelijke effecten en de consequenties voor woningcorporaties;
  • De grote stelselwijzigingen op het terrein van wonen en zorgen en de financiële aspecten daarvan;
  • Wat kunnen ‘algemene’ corporaties leren – zowel in termen van kansen als bedreigingen – van de categorale seniorenhuisvesters, zeker gezien de nationale ambitie om geclusterde woningen te realiseren;
  • Handvatten om inzicht te krijgen in de lokale situatie van uw werkgebied;
  • De mogelijke oplossingen, strategische keuzes en praktijkvoorbeelden.

De masterclass wordt geleid door mr. Peter Boerenfijn MRE, directeur van Habion, een seniorenhuisvester met 120 locaties en 12.000 verhuureenheden. De sessie vindt plaats op één van de vernieuwende locaties van Habion, waar ook enkele bewoners hun ervaringen met de deelnemers willen delen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden