VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Toezicht op zorgvastgoed

De kunst om een toekomstbestendige zorgvastgoedportefeuille verantwoord te ontwikkelen en te beheren is een grote uitdaging voor woningcorporaties en zorgorganisaties. Deze organisaties moeten hiervoor beleid ontwikkelen en beslissingen nemen met veel maatschappelijke en financiële consequenties. In deze masterclass nemen we u mee in de wijze waarop u proactief toezicht kunt houden op (zorg)vastgoed.
  • 1 dag
  • Wettelijke kaders, Zorgvastgoedportefeuille, Wet- en regelgeving, Ontwikkeling en exploitatie

Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting in combinatie met een veranderende klantvraag noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het weggevallen van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de hogere indicatiedrempel voor intramurale zorg en nieuwe contractpartners voor het leveren van zorg. Woningcorporaties hebben te maken met de strakke kaders van de Woningwet, maar ook met de mogelijkheden daarbinnen om (intramuraal) zorgvastgoed te ontwikkelen en te exploiteren.

In alle regio’s in Nederland worden we de komende jaren geconfronteerd met een gordiaanse knoop, die ontstaat door het samenkomen van de vergrijzing van de bevolking, de sterke afname van het aantal mantelzorgers en het grote tekort aan zorgmedewerkers. Dit maakt dat we met elkaar niet alleen een vastgoedvraagstuk hebben, maar ook een organisatie- en samenwerkingsvraagstuk.

In de masterclass onderzoeken we, met de beleidsachtbaan (Rigo) als uitgangspunt, welke rol een commissaris heeft in het totale proces van vastgoedstrategie, vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer. En hoe daar invulling aan te geven. Hoe houdt u toezicht op de proceskwaliteit? Welke vragen kunt u stellen op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Daarnaast wordt up-to-date kennis toegevoegd, die een commissaris nodig heeft om de juiste vragen te kunnen stellen aan het bestuur en de organisatie.

Deze interactieve opleiding vraagt om een actieve inbreng van deelnemers.


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Toezichthouden op niveau: de processtappen in de beleidsachtbaan; rol, taak en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen;
  • Wet & regelgeving, trends & ontwikkelingen en financiering van zorgvastgoed;
  • Strategie en investeringsbeslissingen rondom (zorg)vastgoed en het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s rondom zorgvastgoed;
  • Actuele casuïstiek rondom toekomstbestendig zorgvastgoed.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden