VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online College ”De RvC vanuit juridisch perspectief”

De corporatie heeft te maken met veel algemene maar ook specifieke wetten en regels (Woningwet, BTIV, RTIV). Commissarissen hebben te maken met de WNT en met het extern toezicht door de Aw.
  • 1 uur
  • Wettelijk kader, Aansprakelijkheid, Taken, Betekenis Aw

Het online college informeert u over de relevante wet- en regelgeving. Hierbij staat zowel de Woningwet (ingevoerd per 1-7-2015) als de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die waarschijnlijk later dit jaar ingaat) centraal. U wordt op een heldere en overzichtelijke wijze meegenomen in het juridisch perspectief van de wereld waarin de RvC beweegt. Vanuit haar kennis en kunde beschrijft Eelkje van de Kuilen de do’s en don’ts die u kunt meenemen in de dagelijkse praktijk van uw rol als commissaris. Vele feiten en wet- en regelgeving passeren de revue.

Welke taken vervult een commissaris precies en aan welke eisen dient u zich te houden? Welke rol speelt de Aw in het geheel en hoe stelt u zich op tegenover het bestuur in uw werkgeversrol? Ook niet onbelangrijk hoe u zich daarnaast opstelt tegenover de andere belanghouders die er zijn in de sector. Tenslotte wordt er stilgestaan bij de risico’s die u loopt als RvC en welke regels er bestaan als het gaat om aansprakelijkheid.

 

Bekijken