VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Cybersecurity, privacy en ethiek

Helaas is het misbruik van digitale technologieën aan de orde van de dag. Ook corporaties lopen forse risico’s – een aantal heeft dat helaas ook al ervaren – en moeten alert zijn op digitale aanvallen waarbij hun bestanden en gegevens van hun relaties worden gestolen en kunnen worden misbruikt. Daarmee hoort dit onderwerp zonder twijfel regelmatig op de vergadertafel in de boardroom te liggen.
  • 1 dag
  • Strategie, Cybersecurity, Cybercriminaliteit, Privacy, Ethiek

De spectaculaire opkomst van digitale technologieën heeft ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen. Van zowel de commerciële als publieke organisaties wordt in toenemende mate verwacht om in hun beleid en hun doen en laten rekening te houden met deze gevolgen. Het strategische belang van digitalisering en digitale transformatie (DT) is evident, krijgt bij veel corporaties aandacht in de boardroom en wordt behandeld in masterclasses. Helaas staan de randvoorwaarden en risico’s, zoals cybersecurity, privacy en ethiek nog niet altijd scherp op het netvlies van bestuurders en commissarissen. Op de vraag na een item op het nieuws over een omvangrijke hack “of de cyberveiligheid bij ons op orde is” mag het antwoord van de bestuurder dat “dat in goede handen is” voor een RvC niet meer voldoende zijn. Inzicht in de materie, weten welke vragen gesteld moeten worden en de antwoorden van de bestuurder kunnen beoordelen zijn van groot belang voor goed toezicht. In de masterclass ‘Cybersecurity, privacy en ethiek’ leren de deelnemers de ethische en privacy gevolgen en de veiligheidsrisico’s van de digitale transformatie te onderkennen. Ook de situaties waarin het mis kan gaan komen aan de orde. In deze masterclass draait het niet alleen om de theorie van deze materie, maar ook om de uitwisseling van ervaringen en de behandeling van toegesneden casuïstiek.  Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

  • Inzicht in de ethische dilemma’s bij het gebruik van algoritmen, zoals controle en inzicht in algoritmen, voorkomen van stigmatisering, uitsluiting en discriminatie;
  • Kennis van mogelijke maatregelen om de cybersecurity dreigingen beheersbaar te maken. Tevens leert men over de beschikbare standaarden, juridische en compliance aspecten (zoals AVG) van de digitale transformatie en hoe een organisatie daaraan moet voldoen;
  • Kennis van diverse vormen van cybercriminaliteit, de gevolgen ervan voor de getroffen personen en organisaties en inzicht in maatregelen die getroffen kunnen worden om de dreiging van cybercriminaliteit te verkleinen;
  • Inzicht in de mogelijke scenario’s indien de corporatie toch met een cybercalamiteit te maken krijgt.

Annuleringsvoorwaarden Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden