VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Toezicht op vastgoedinvesteringen

Bij de bouwopgave, grootschalige renovaties, verduurzaming en energietransitie gaat het om enorme bedragen en is de maatschappelijke betekenis groot. Kunnen beoordelen of de juiste investeringsbeslissingen worden genomen en de risico’s beheersbaar zijn is dan ook van groot belang.
 • 1 dag
 • Bouwen, Renoveren, Investeringen, Portefeuillebeleid, Risicobeoordeling

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. Er is een groot woningtekort, er moet worden gerenoveerd en de plannen voor verduurzaming en energietransitie zijn kostbaar en tevens van grote maatschappelijke betekenis. Voor corporaties zijn dat aanzienlijke investeringen, waar veel geld mee gemoeid is en die vaak gepaard gaan met forse financiële en volkshuisvestelijke risico’s. Dat Raden van Commissarissen daar zorgvuldig, deskundig en op het goede moment toezicht op willen houden is evident.

Bouwen, renoveren en verduurzaming zijn vaak complexe processen met een zeer lange doorlooptijd en vele actoren met grote belangen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. Voor investeringen boven de 3 miljoen euro is dat op basis van de Woningwet 2015 verplicht. In de voorfase kunnen echter al keuzes gemaakt zijn, die daarna al moeilijk meer bij te sturen zijn. Dat kan betekenen dat de RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert.

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie opereert. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven en elke investering moet dus passen bij  de doelen van uw corporatie.

Deze masterclass geeft inzicht in de tools waarmee investeringen een maximaal financieel en maatschappelijk rendement genereren. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Speciale aandacht wordt besteed aan de rol van de RvC bij de investeringsbeslissingen van de corporatie. De belangrijkste interne en externe toetsingskaders passeren de revue. U krijgt een helder beeld van de bewegingsvrijheid op basis van de eigen kaders en normen en van de harde ‘red lines’ zoals wettelijk en financieel bepaald. U krijgt zicht op de belangrijkste financiële grenzen op corporatieniveau en leert project specifieke investeringskaders te beoordelen. Tijdens de opleidingsdag is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Onderwerpen

 • Overview van de wettelijke en financiële kaders voor corporaties;
 • De belangrijkste begrippen en modellen rondom vastgoedsturing;
 • Investeringsproces en scenarioanalyse aan de hand van een praktijkcasus;
 • De impact van verduurzamingsmaatregelen op vastgoedwaarde en rendement;
 • Financiële sturingsmethodieken: van marktwaarde naar beleidswaarde.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders;
 • Inzicht in de verschillende fasen van projectontwikkeling en de momenten waarop de commissarissen kunnen en moeten acteren;
 • Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en vastgoedinvesteringen;
 • Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen goedkeuren.

Deelnemers

Deze masterclass is geschikt voor alle commissarissen die hun kennis willen vergroten op het gebied van vastgoedinvesteringen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden