VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Leergang “Voor de Voorzitter”

De voorzitter is cruciaal voor het goed functioneren van de raad en is daarmee bepalend voor de toegevoegde waarde die de raad heeft voor de organisatie. Daarbij gaat het om inhoud, houding en gedrag. Vergroting en verdieping van het handelingsrepertoire staat centraal.
 • 3 dagen

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

De voorzitter heeft de taak om met de raad een professioneel toezichtkader te bieden opdat het bestuur de organisatie in goede banen kan leiden. Daarom is het essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om aan de rol van de raad van commissarissen én het samenspel met de raad van bestuur invulling te geven.

Deze driedaagse leergang beoogt uw inzicht in de rol van voorzitter in de huidige tijd te verdiepen en uw vaardigheden verder te ontwikkelen, en zo een extra impuls te geven aan uw professionalisering.

De leergang is interactief van opzet waarbij een verbinding gelegd wordt tussen de maatschappelijke waarden, de waarden van de organisatie, de teamwaarden én uw persoonlijke waarden. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers, oefening en toepassing in de praktijk. Samen met andere voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid in dialoog de verschillende thematieken te bespreken.

Na het volgen van deze drie bijeenkomsten heeft de voorzitter zijn/haar inzicht in de rol en rolneming als voorzitter verdiept en zijn/haar handelingsrepertoire vergroot.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Wat brengt deze leergang u en uw Raad van Commissarissen?

U leert:

 • De raad van commissarissen op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
 • Het juiste samenspel:
  • in de Raad van Commissarissen;
  • met de Raad van Bestuur;
  • met andere stakeholders, zowel intern als extern
 • De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context

 • Eisen te stellen aan de voorzitter in de context van de huidige visie op good governance bij een maatschappelijke organisatie
 • De verschillende rollen van de voorzitter
 • Het samenspel tussen voorzitter en leden raad van commissarissen;
 • Dialoog voeren over toezichthouden op een maatschappelijke onderneming in een maatschappelijk krachtenveld met toenemende eisen en verwachtingen.

Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders

 • De werkgeverstaken (werving en selectie, beoordeling zoals 360°, afscheid nemen);
 • Het optimale samenspel tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • Relatie met stakeholders intern en extern;
 • De optimale teamsamenstelling en het daarbij behorende team functioneren van de raad van commissarissen.

Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

 • Boardroom dynamics;
 • Het omgaan met dilemma’s;
 • Conflicthantering;
 • (Zelf)reflectie en evaluatie;
 • Interveniëren.

Simulatie

Op de derde dag wordt op basis van een speciaal ontwikkelde simulatie geoefend. Hierbij komt realistische casuïstiek aan de orde uit de dagelijkse praktijk van de raad van commissarissen en de voorzitter.

Deelnemers

Deze driedaagse leergang is door (vice)-voorzitters en zittend voorzitters te volgen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Inhalen cursusdag van een meerdaagse opleiding in geval van verhindering

 • Mocht u op een cursusdag van een meerdaagse opleiding verhinderd zijn, dan heeft u de mogelijkheid om deze dag op een ander moment, in overleg met de VTW Academie, in te halen.
 • Bij verhindering en verzoek tot inhalen tot twee (2) werkdagen voor aanvang van de cursusdag worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering en verzoek tot inhalen een dag voor aanvang van de cursusdag of op de dag van de cursus wordt hiervoor € 75,00 arrangementskosten in rekening gebracht.
Aanmelden