VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Leergang voor de voorzitter

De voorzitter is cruciaal voor het goed functioneren van de raad en is daarmee bepalend voor de toegevoegde waarde die de raad heeft voor de organisatie. Daarbij gaat het om inhoud, houding en gedrag. De leergang beoogt het inzicht van de voorzitter in de eigen werkwijze te vergroten en handelingsrepertoire om in uiteenlopende situaties zijn/haar rol goed in te vullen.
 • 3 dagen
 • Verantwoordelijkheden, Vergroting handelingsrepertoire, Samenspel met andere gremia, Teambuilding, Werkgeverstaken

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn vele stakeholders met uiteenlopende belangen. De voorzitter heeft extra verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed op de raad en op de relatie met het bestuur. Het is essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om aan de rol van de raad van commissarissen én het samenspel met de bestuurders invulling te geven.

Deze driedaagse leergang beoogt uw inzicht in de rol van voorzitter in de huidige tijd te vergroten en uw vaardigheden verder te ontwikkelen. Uw handelingsrepertoire wordt vergroot, waarmee u een extra impuls geeft aan de professionalisering van uw voorzitterschap.

De leergang is interactief van opzet waarbij -vanuit uw rol als voorzitter RvC- een verbinding gelegd wordt tussen de maatschappelijke omgeving, de strategie van de organisatie en het functioneren van de raad, zowel inhoudelijk als wat de dynamiek in de boardroom betreft. Er worden diverse werkvormen gehanteerd: kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen en oefening met situaties ontleend aan de praktijk. Samen met andere deelnemende voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid om in dialoog de verschillende thema’s te bespreken.


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTH Academie (Vereniging van Toezichthouders in Hogescholen) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

Hieronder treft u de onderwerpen aan die in de drie dagen aan de orde komen. De volgorde en accenten die gelegd worden, kunnen afhankelijk van de behoeften van de groep verschillen. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng. De invulling van de derde dag ligt echter wel vast, dan wordt de leergang afgesloten met een simulatiegame.

Dag 1:

 • De rollen van de voorzitter en de raad van commissarissen in een maatschappelijke onderneming en in relatie tot het eigen team en het bestuur;
 • Afstemming van het toezicht op wat de organisatie/het bestuur in een bepaalde fase nodig heeft en de rol van de voorzitter in deze;
 • Inzoomen op huidige opvattingen over strategievorming en de rol van de RvC;
 • Het belang van stakeholders en de rol van de RvC en van de voorzitter in het bijzonder.

Dag 2:

 • Werken aan een goed team: samenstelling en teamdynamiek;
 • Werken aan goede relaties met het bestuur en zijn leden;
 • De werkgeverrol van de RvC in brede en verdiepende zin;
 • Eigentijdse inzichten en reflectie op het vraagstuk van diversiteit.

Dag 3 Simulatie Boardroom dynamics en gedragsrepertoire voorzitterschap:

 • Boardroom dynamics;
 • Het omgaan met dilemma’s;
 • Conflicthantering;
 • (Zelf)reflectie en evaluatie;
 • Interveniëren.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden