VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties

De betekenis van innovatie is van wezenlijker betekenis dan menigeen denkt. Immers, corporaties zullen met schaarse middelen binnen strakke regelgeving grote prestaties moeten leveren. Technisch, bij bouwen, onderhouden en verduurzamen, maar zeker ook maatschappelijk waar leefbaarheid steeds meer vraagt om een inventieve aanpak van vraagstukken in buurten en wijken.
 • 1 dag
 • Strategie, Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Innovaties

Bij corporaties zit innoveren – ondanks fantastische voorbeelden – niet per definitie in de genen. Een gevecht om de markt of de klant is – helaas door het grote tekort aan woningen – niet nodig. De wachtlijsten zijn lang en ontevreden klanten kunnen niet weg. De vaak wat ambtelijke cultuur en regeldruk is evenmin een stimulans om out of the box te denken.  Zonder uitzondering is er uiteraard wel de passie voor de volkshuisvesting. En daarmee de intrinsieke motivatie om het wonen voor mensen met een smalle beurs zo prettig en betaalbaar mogelijk te maken. Een betere motivatie om innovatie te bevorderen is er eigenlijk niet. Commissarissen die dat met succes agenderen hebben ontegenzeggelijk toegevoegde waarde voor hun bestuur en hun corporatie.

Commissarissen hebben over relevante aspecten van innovatie voldoende bagage om hun bestuur te stimuleren, als sparringpartner te kunnen optreden, investeringen die ter goedkeuring voorliggen te kunnen beoordelen en te kunnen monitoren etc.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Kennis van het begrip innovatie, ook ter onderscheid van implementatie;
 • Inzicht in dat schaarse middelen geen beperking, maar juist een stimulans zijn;
 • Inzicht in dat innovatie geen kostenpost is, maar financieel en/of maatschappelijk rendement oplevert;
 • Het kunnen inschatten welke rol uw corporatie zou kunnen/moeten spelen: voorloper, early adaptor etc.;
 • De waarde van de samenwerking tussen corporaties op impact in de waardeketen inzien;
 • Zicht op welke bijdrage kan worden geboden in het begrip rondom de benodigde mindset voor innovatie samenwerking;
 • Het kunnen stimuleren van een creatieve context;
 • Inzicht in de kenmerken van een innovatie-bereide en een innovatie-averse organisatie;
 • Het kennismaken met enkele pregnante voorbeelden – technisch en maatschappelijk – uit de sector volkshuisvesting, niet alleen w.b. de effecten maar ook op welke wijze deze tot stand kwamen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden