VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

NIEUW: teamvorming in de raad van commissarissen

Hoe kunt u zorgen voor een optimale samenwerking tussen de leden van uw raad van commissarissen en maakt u maximaal gebruik van de complementariteit die er tussen deze personen is? In de nieuwe ééndaagse opleiding ‘Teamvorming in de raad van toezicht’ neemt docente Puck Dinjens deelnemers uit diverse branches mee in de verschillende fasen van teamvorming. Er wordt dieper ingegaan op hoe een team kan versterken, onder meer door te kijken naar de afzonderlijke kwaliteiten van haar leden. Boardroomdynamiek mag hierbij niet ontbreken. Naast dit interne samenspel kijken we ook naar het krachtenveld tussen de raad en de bestuurder. Hoe komen we gezamenlijk tot een gedeelde visie? En hoe kunnen we met en op elkaar reflecteren?