VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass toezicht op vastgoedinvesteringen

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. Het gaat om bouwopgave, grootschalige renovaties, verduurzaming en energietransities, die stuk voor stuk complex zijn en enorme financiële belangen met zich meebrengen, waarbij diverse belanghebbenden betrokken zijn. Binnen dit krachtenveld moeten bestuurders opereren en uiteindelijk komen ze met voorstellen die ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Voor de RvC is het cruciaal om de juiste investeringsbeslissingen te nemen en de risico’s onder controle te houden.

In de masterclass ‘Toezicht op vastgoedinvesteringen’ delen de docenten Arnoud Spithoven en Thijs Paré inzichten over hoe een maximale maatschappelijke impact kan worden bereikt binnen de wettelijke en financiële kaders waarin uw corporatie opereert. Aan de hand van praktische tools en casestudy’s krijgt u concrete richtlijnen om verantwoorde investeringsbeslissingen voor uw eigen corporatie te kunnen goedkeuren.

Wilt u uw kennis vergroten op het gebied van vastgoedinvesteringen? De eerstvolgende editie staat gepland op woensdag 22 mei 2024. Bekijk hier de opleidingspagina voor meer informatie en meld u nog snel aan voor de masterclass.