VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

NIEUW: Masterclass Scenarioplanning

Het Coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen en laat maatschappelijk, economisch en politiek diepe sporen na. Complete landen worden afgesloten, inwoners komen niet meer de straat op. Na de pandemie zal onze maatschappij en economie hoogstwaarschijnlijk sterk veranderen. Hoe precies, is lastig te voorspellen.

De VTW Academie heeft daarom, in samenwerking met Jester Strategy,  een nieuwe masterclass ontwikkeld, rondom het thema “Scenarioplanning”. Deze masterclass past bij de onzekerheid van de huidige situatie en helpt woningcorporaties en commissarissen helderheid te krijgen in het proces van scenarioplanning en de rollen die zij hierin vervullen. De masterclass is als tweeluik opgebouwd:

  • een online Introductie College over scenarioplanning voor woningcorporaties en een vertaling naar de praktijk d.m.v. een gesprek met de bestuurder en voorzitter van Woonbedrijf (2 juli 2020)
  • de ééndaagse masterclass over de methodiek en de wijze waarop u deze kunt toepassen op actuele vraagstukken en de rol van de commissaris in een scenarioproject (10 september 2020).

Het Introductie College is ook separaat te volgen en is geen voorwaarde voor het volgen van de ééndaagse masterclass.


Inhoud van deze nieuwe masterclass
Scenarioplanning is een manier om gestructureerd de lange termijn te exploreren. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar ‘voorstellingen’ van de toekomst. Het zijn verkenningen van verschillende hypothetische omstandigheden in de toekomst, gebaseerd op de onzekerheden waar uw organisatie in de nasleep van de coronacrisis mee te maken heeft of krijgt. De scenario’s zelf bieden geen panklare oplossing of strategie. Ze schetsen een context waar een nieuwe strategie op in moet spelen. Hiermee vormen ze zowel een manier om nieuwe opgave te identificeren als een toetsingskader om de robuustheid, de toekomstvastheid, van strategische keuzes te toetsen.

Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt. In de masterclasses wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in een scenarioproject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat?


Deelnemers
De opleidingen richten zich op alle commissarissen die zich willen verdiepen in het proces van scenarioplanning bij corporaties en hun rol als commissaris in dit proces.