VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Nieuwe editie Leergang ‘De aankomende commissaris’ gaat van start in december 2023

Na negen succesvolle leergangen start de VTW Academie in het najaar van 2023 met de tiende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. De startdatum is 13 december 2023 en aanmelden is mogelijk via de website.

Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 30 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten om de functie te vervullen. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang wordt gezocht naar een goede mix van mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

De VTW Academie en de VTW willen met deze leergang de kans op toegang tot een commissariaat (contact met een searchbureau, selectie door de RvC, geschiktheid- en betrouwbaarheid toets van de Autoriteit Wooncorporaties en de ondernemingsraad) voor potentiële toekomstige commissarissen vergroten. Daarmee wordt bijgedragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en het versterken van het intern toezicht. Met als uiteindelijk streven om van waarde te zijn voor de maatschappelijke opgave van een woningcorporatie.

Wilt u meer weten over deze leergang? Bekijk dan hier de opleidingspagina.
Heeft u als corporatie interesse om een trainee vanuit deze leergang te ontvangen? Kijk dan eens hier.