VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Positieve gezondheid en toezichthouden

Op 11 maart start de nieuwe opleiding ‘Een andere kijk op Gezondheid & Governance’. Deze dag gaat dieper in op ‘positieve gezondheid’, een term die bij vele organisaties en professionals prominent op de agenda staat en steeds meer centraal staat in hun aanpak en werkwijze. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat houdt positieve gezondheid in en wat betekent dit voor onze rol als commissaris in een woningcorporatie?

Positieve gezondheid gaat uit van veerkracht en eigen regie van mensen. Van uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het blijkt dat meedoen aan de samenleving voor mensen met een beperking een lastige opgave is. Vele oorzaken hiervan liggen buiten de eigen invloedsfeer. Maatschappelijke structuren leveren vaak onoverkomelijke problemen op. Zoals een tekort aan toegankelijke woningen, waardoor zelfstandig wonen niet lukt.

De andere kijk op gezondheid vraagt onder meer om het voeren van het juiste gesprek in de boardroom. Samen met experts Machteld Huber, Mieke Reynen en Theo Schraven kijken we naar de consequenties die dit voor de interne samenwerking en verhoudingen heeft. En onderzoeken we de gevolgen voor de samenwerking met andere organisaties en sectoren, zoals de gezondheidszorg. We zullen over de branchegrenzen heen moeten kijken. Wat betekent deze samenwerking en samenhang voor Governance? Op welke wijze vertaalt onze bestuurder dit gedachtegoed intern en extern en wat heeft het bestuur hierbij van ons nodig?