VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Corona virus – beleid VTW Academie

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze masterclasses. In lijn met de richtlijnen van het RIVM hebben we gezocht naar een passende oplossing waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In samenspraak met VTW hebben we besloten om alle masterclasses die in het voorjaar (t/m augustus) ingepland staan, te verplaatsen naar een later moment of op een alternatieve wijze aan te bieden, waarbij de balans tussen theorie en de ruimte voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring behouden blijven.

Voor al onze inschrijvingen na augustus geldt dat deze naar laatste inzichten zullen worden verzet of doorgang vinden. Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid hun inschrijving te verschuiven naar een later moment als de omstandigheden t.a.v. het Corona virus daar aanleiding toe geven.

Deelnemers krijgen van ons de komende periode persoonlijk bericht. Op onze website zullen we de opleidingen die online doorgang vinden, bijhouden.
U kunt zich hier uiteraard voor blijven aanmelden.

Heeft u vragen over bovenstaand bericht, dan kunt u ons bereiken per mail via vtw@academievoortoezichthouders.nl of telefoon 0570-760006.
Dit bericht wordt aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD.