VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Corona virus – beleid VTW Academie

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze masterclasses. In lijn met de richtlijnen van het RIVM hebben we gezocht naar een passende oplossing waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In samenspraak met de VTW hebben we besloten om alle masterclasses die ingepland staan bij de VTW Academie tot maandag 1 juni te verplaatsen naar een later moment of op alternatieve wijze aan te bieden. Op dit moment bekijken we hier diverse mogelijkheden voor. Deelnemers worden hierover z.s.m. bericht. Met betrekking tot activiteiten die door de branche-organisatie VTW zelf worden georganiseerd, treft u de laatste stand van zaken aan op de website van de VTW. 

Voor al onze inschrijvingen na 1 juni geldt dat deze naar laatste inzichten zullen worden verzet of doorgang vinden. Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid hun inschrijving te verschuiven naar een later moment als de omstandigheden t.a.v. het Corona virus daar aanleiding toe geven.

Heeft u vragen over bovenstaand bericht, dan kunt u ons bereiken per mail via vtw@academievoortoezichthouders.nl of telefoon 0570-760006.
Dit bericht wordt aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD.