VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Nieuwe masterclass ‘Scenarioplanning om grip te krijgen op de toekomst’

In een tijd van toenemende onzekerheid en complexiteit in de corporatiesector zoeken woningcorporaties naar manieren om hun lange termijnplannen te versterken. De vraag of de overheid meer of minder gaat sturen, wat de gemeente zal doen, en de schommelingen in de rentetarieven vormen slechts enkele van de vele onzekerheden waarmee ze worden geconfronteerd. Om grip te krijgen op deze uitdagingen en hun organisatie wendbaarder te maken, zetten corporaties scenarioplanning in.

Scenarioplanning stelt een organisatie in staat om op basis van voor die betreffende organisatie relevante trends en een complex speelveld te doorgronden. Op basis daarvan kunnen verschillende toekomstscenario’s worden beschreven, uitgewerkt met kansen, risico’s en opties. Op deze manier kunt u veel ad-hoc beslissingen voor zijn.

De masterclass biedt deelnemers inzicht in relevante trends voor de corporatiesector, de achtergrond en theorie van scenario denken, en de stappen om deze methode toe te passen. Belangrijk is ook het divers samengestelde klankbord van de raad, dat helpt bij het herkennen van trends en het bepalen van toekomstbeelden.

De eerste editie van deze masterclass vindt plaats op 12 juni 2024. Bekijk hier de opleidingspagina voor meer informatie over deze masterclass.