VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass rondom volkshuisvestelijke dilemma’s

Op 27 mei vindt de ééndaagse masterclass ‘Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor commissarissen van woningcorporaties’ plaats. Dit volledig geactualiseerde eendaagse programma geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken bij de inzet van hun financiële middelen. Het gaat daarbij om drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daarbij komt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en energietransitie. Samen met woningmarktexpert Peter Boelhouwer doorloopt u alle ins en outs van de genoemde volkshuisvestelijke dilemma’s en met gaat Elfrieke van Galen gaat u in een kort en bondig intermezzo in op wat duurzaamheid en energietransitie concreet voor de corporatie en haar bewoners betekent.

Wilt u meer weten over deze masterclass, of wilt u zich aanmelden? Kijk dan op de opleidingspagina.