VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Gevraagd: traineeships voor aankomende commissarissen

VTW vraagt leden om traineeships voor aankomende commissarissen!
Na zes succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie aankomend voorjaar met de zevende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die een rol als commissaris ambiëren en bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar). Deze dagen worden aangevuld met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen.

Voor dit traineeship, dat een essentieel onderdeel vormt van de leergang, zijn we op zoek naar geschikte plaatsen binnen corporatie RvC’s. Van de RvC vragen wij dat de trainee in principe alle vergaderingen en andere bijeenkomsten kan bijwonen (uitzonderingen mogelijk). Heeft uw RvC tijd en ruimte om een deelnemer een mooie plek voor zijn of haar traineeship aan te bieden?  Dan horen wij dat graag! U kunt een mail sturen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl, of ons telefonisch bereiken op nummer 0570 – 76 00 06. We nemen dan graag de verdere informatie met u door. U kunt hier de inhoudelijke brochure van deze leergang downloaden.

Wat biedt een traineeship uw raad van commissarissen?

  • Een frisse kijk vanuit een ander perspectief;
  • Externe observaties en bevindingen op uw RvC;
  • Een meerwaarde om de opgedane observaties van de deelnemer tot u te nemen;
  • De kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het diversiteitsgehalte binnen RvC’s.

Wat is het profiel van uw trainee?

De leergang richt zich op de ‘nieuwe’ commissaris. Concreet gaat het om personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 35 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten om de functie te vervullen. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang wordt gezocht naar een goede mix van mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

De VTW en de VTW academie hopen met deze leergang  de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC en fit-en-proper test van de Autoriteit wooncorporaties) te vergroten voor talentvolle, potentiële ‘nieuwe’ commissarissen. Hiermee willen we bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en daarmee het intern toezicht versterken.