VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Dynamische oordeelsvorming

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal en wordt bepaald door vele factoren. Het vormen van een goed oordeel is ook lastiger dan het lijkt. Voor een RvC is het komen tot een goed afgewogen oordeel van doorslaggevend belang bij het wel of niet goedkeuren van voorgenomen bestuursbesluiten en bij het beoordelen van de prestaties van de organisatie. Het stellen van de juiste vragen is cruciaal om een completer en scherper beeld te krijgen van de organisatie. Dynamische oordeelsvorming is daarbij een uitstekend middel die u helpt om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen.

Een kenmerk van een goed vraaggesprek is dat u vooral vragen stelt, luistert en dóórvraagt om tot meer inzicht te komen. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus. In de masterclass ‘Dynamische oordeelsvorming’ krijgt u inzicht in de structuur van een het vraaggesprek, de verschillende vormen en richtingen van vragen stellen, de omgang met misleidende praatjes en het schakelen tussen professionele rollen en doelstellingen. Ook krijgt u inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming, uw valkuilen en krijgt u feedback op uw eigen manier van vragen stellen.

De eerstvolgende editie van deze masterclass vindt plaats op donderdag 23 juni 2022. Hier vindt u meer informatie over deze masterclass en kunt u zich tevens aanmelden.