VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Heeft uw woningcorporatie ruimte voor een trainee met een frisse blik?

Na zeven succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie aankomende december met de achtste leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris bij een woningcorporatie te worden en bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen.

Voor deze traineeships zijn wij op zoek naar organisaties die een plek beschikbaar willen stellen voor één van de aankomende commissarissen. Van de RvC vragen wij dat de trainee in principe alle vergaderingen en andere bijeenkomsten kan bijwonen (uitzonderingen mogelijk).

Wat biedt dit uw raad van commissarissen?

  • Een frisse kijk vanuit een ander perspectief;
  • Externe observaties en bevindingen op uw RvC;
  • Een meerwaarde om de opgedane observaties van de deelnemer tot u te nemen;
  • De kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het diversiteitsgehalte binnen RvC’s.

De leergang
Zoals gezegd is de leergang bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris bij een woningcorporatie te worden. Concreet gaat het om personen tussen 30 en 50 jaar die geen of zeer beperkte toezichtervaring hebben. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang wordt gezocht naar een goede mix van mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

De VTW Academie en de VTW willen met deze leergang de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC, fit-en-proper test van de Autoriteit Wooncorporaties en soms de huurdersorganisatie) voor potentiële toekomstige commissarissen vergroten en bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en daarmee het versterken van het intern toezicht. Met als uiteindelijk streven om van waarde te zijn voor de maatschappelijke opgave van een woningcorporatie.

Klik hier voor meer informatie over de leergang. Download hier de brochure van deze leergang.

Wilt u een traineeship aanbieden?
Staat uw corporatie ervoor open om een trainee te ontvangen? We komen graag met u in contact! U kunt ons bereiken op nummer 0570 – 76 00 06 of via vtw@academievoortoezichthouders.nl.