VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Ronald Franken

Dr. Ronald Franken is gepromoveerd natuurkundige met een achtergrond in zonne-energie onderzoek. Hij heeft daarnaast ervaring in zowel rurale kleinschalige als grootschalige (>100MW) duurzame projectontwikkeling met name in het Midden-Oosten en Afrika. Hij brengt deze brede kennis uit het energielandschap samen in de gebouwde omgeving. Ronald werkt sinds 2012 in de corporatiesector. In deze periode werkend bij Aedes heeft de sector onder zijn toezicht een visie op duurzaamheid omarmt en is de Aedes routekaart ontwikkelt. Sinds 2018 is hij manager strategie en beleid bij Portaal.

2 opleidingen gevonden

Masterclass “Toezicht op duurzaamheid”

  • 1 dag
  • 5 punten

Inhoud Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele thema’s. Ook voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebeid van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor woningcorporaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor woningcorporaties? En wat is het belang? Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid variëren Lees verder »

Masterclass “Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid”

  • 1 dag
  • 5 punten

Inhoud Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Nederland vergrijst en ontgroent. In stedelijke gebieden is een woningtekort. In de periferie is er juist sprake van krimp. Over de hele linie staat de sector voor een forse verduurzamingsopgave. Gemeenten en huurders hebben grote verwachtingen van corporaties ten aanzien van het voorzien in passende, duurzame én betaalbare woningen. Lees verder »