VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Drs. Paul Vlug is partner bij Vlug Adviseurs, een bureau dat opdrachten uitvoert op het snijvlak van belangen en zich o.a. richt op governance en organisatievraagstukken bij woningcorporaties. Paul begeleidde 12 fusietrajecten en alliantievormingen in de corporatie sector, begeleidt zelfevaluaties van RvC’s, was interim-bestuurder bij een corporatie en vervult diverse commissariaten in de profit sector.

1 opleiding gevonden

Masterclass “Strategische allianties en fusies”

  • 1 dag
  • 5 punten

Inhoud Fusie moet passen bij de strategische doelen en vraagstukken van de corporatie; dat geldt zowel voor de corporatie die zelf het initiatief tot fusie neemt, als voor de corporatie die voor fusie benaderd wordt. Het borgen van een weloverwogen besluit om al dan niet voor fusie te kiezen, hoort zeker tot de taak van Lees verder »