VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Barbara Mossinkoff

Barbara Mossinkoff is sinds oktober 2020 verenigingssecretaris bij Aedes. Daarvoor was zij 6 jaar werkzaam als secretaris van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW). Zij is binnen Aedes onder andere verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces binnen de vereniging (MT, Algemeen Bestuur en ledencongres) en de GovernanceCode Woningcorporaties. Daarnaast coördineert zij het Aedes Netwerk Bestuurssecretarissen Woningcorporaties. Naast het geven van richting op het terrein van governance in de sector is zij ook vraagbaak en klankbord voor corporatiebestuurders, commissarissen en bestuurssecretarissen bij governance dilemma’s en adviseur van de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

1 opleiding gevonden

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Ondersteuning RvC, Rolbepaling, Ontwikkelingen in toezicht

Een Raad van Commissarissen in de corporatiesector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Commissarissen is bij corporaties steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten staan vermeld, is verbreed en verdiept. Lees verder »