VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Jan Nekkers

Drs. Jan Nekkers is directeur en oprichter van Futureconsult. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring met trendonderzoek, het opstellen van scenario’s en toekomstvisies. Hij was onder meer werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, als stafmedewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, als beleidsadviseur bij de PvdA en als organisatieadviseur. In 2007 verscheen zijn praktische handboek over scenariotechniek ‘Wijzer in de Toekomst’ dat inmiddels na de 17e druk in 2020 in een geheel herziene versie is verschenen. Jan Nekkers geeft regelmatig lezingen en masterclasses over scenarioplanning, visieontwikkeling en toekomstonderzoek.

1 opleiding gevonden

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

  • 2 dagen
  • 10 punten
  • Good governance, Actuele ontwikkelingen, Veranderingen rol- en taakopvatting, Visie op veranderopgave, Toezichtstijlen binnen de boardroom

De kwaliteit van wonen, zorg en welzijn hangt voor veel mensen in Nederland af van het functioneren en presteren van maatschappelijke ondernemingen, zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen. Good governance is daarvoor een cruciale voorwaarde en Raden van Commissarissen hebben daarin een rol van wezenlijke betekenis. Dit programma helpt hen daarbij verder. De verschillen tussen genoemde Lees verder »