VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Leergang “Voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen”

Proactief denken en handelen
 • 3 dagen

Inhoud

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien die steeds hogere eisen die aan het intern toezicht van een woningcorporatie als maatschappelijke onderneming met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Deze leergang beoogt uw inzicht in de rol van voorzitter in de huidige tijd te verdiepen en uw vaardigheden verder te ontwikkelen, en zo een extra impuls te geven uw professionalisering.

De leergang is zeer interactief van opzet. Er wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers, oefening en toepassing in de praktijk.

Samen met andere voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid in dialoog de verschillende thematieken te bespreken. Na het volgen van deze leergang heeft de voorzitter zijn/haar inzicht in de functie en zijn rolneming verdiept en zijn/haar repertoire vergroot om de functie vorm te geven.

Wat brengt deze leergang u en uw Raad van Commissarissen?

U leert:

 • De Raad van Commissarissen op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar diensten naar de huurders;
 • Het juiste samenspel:
  • in de Raad van Commissarissen;
  • met de Raad van Bestuur;
  • met andere stakeholders, zowel intern als extern, waaronder de gemeente en huurdercommissie
 • De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context

 • Ontwikkelingen in de volkshuisvesting en op het gebied van good governance
 • Komen tot een visie voor toezicht op een maatschappelijke onderneming in een maatschappelijk krachtenveld met toenemende eisen en verwachtingen
 • Veranderende uitdagingen voor de voorzitter in de context van deze ontwikkelingen.
 • Enkele rollen van de voorzitter uitgediept: housekeeper en de aanspreekpunt voor stakeholders.

 Dag 2: Werken aan een goed team

 • De optimale teamsamenstelling
 • Het optimale teamfunctioneren
 • Het optimale samenspel tussen de Raad van Commissarissen en bestuur
 • De voorzitter als verbindingsschakel tussen Raad van Commissarissen en bestuur

Dag 3: Boardroom Dynamics en het voorzitterschap

 • Boardroom Dynamics
 • Het omgaan met dilemma’s
 • Conflicthantering

Simulatie ‘Het vak van goed voorzitterschap’

Tijdens de derde collectieve dag wordt op basis van een speciaal ontwikkelde simulatie geoefend voor het vak van de voorzitter van een Raad van Commissarissen. Hierbij komt realistische casuïstiek aan de orde uit de dagelijkse praktijk van de Raad van Commissarissen.

Deelnemers

Deze driedaagse leergang is door (vice)-voorzitters en zittend voorzitters te volgen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

 

Aanmelden