VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Mr. drs. Marjolein Sulter - Zeinstra

Mr. drs. Marjolein Sulter – Zeinstra is jurist en ervaren toezichthouder. Zij adviseert organisaties op het gebied van governance, ondernemingsrecht en privaatrecht, en begeleidt regelmatig zelfevaluaties. Zij deed ruime ervaring op als advocaat, maar ook was zij jarenlang werkzaam bij een groot accountantskantoor. Vanaf 2013 is Marjolein actief als toezichthouder/commissaris. Haar eigen kennis en ervaring met governance dynamics vertaalt zij naar praktische tips voor de toezichthouder. Waar moet u op letten bij een RvC-vergadering? Hoe gaat u met uw verschillende rollen om? Wat zijn de valkuilen? Zij heeft niet alleen aandacht voor de regels (wat mag en wat moet), maar ook voor de praktijk (wat is handig en verstandig). Opdrachtgevers en collega’s omschrijven Marjolein als rolbewust, betrokken, zorgvuldig, praktisch en doelgericht.

4 opleidingen gevonden

Effectief vergaderen in de boardroom

 • 2 dagen
 • 7 punten
 • Boardroom dynamics, Communicatie, Juridische aspecten, Toezichtpraktijk

De meeste raden van commissarissen worden bemenst door ervaren vergaderaars. En voorzitter wordt u ook niet zomaar. Moderne toezichthouders willen graag blijven leren en verbeteren. De kans is groot dat ook uw raadsvergaderingen wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. Dat is in ieder geval zo als u de volgende situaties herkent. Duren uw raadsvergaderingen lang zonder Lees verder »

Online College ”De wereld van de woningcorporaties”

 • 1 uur
 • 1 punt
 • Politiek maatschappelijke omgeving, De kernfuncties, Wettelijke kaders

Wat brengt dit online college u als commissaris? Achtergrond van de woningcorporatie Het eerste deel van het college bestaat uit drie blokken waarin de achtergrond van de woningcorporatie wordt uitgelegd. Verteld wordt over de herkomst en positie van de woningcorporatie (blok 1), de aard, bedoeling en doelgroep (blok 2), en de omgeving van woningcorporaties (blok Lees verder »

Leergang voor de voorzitter

 • 3 dagen
 • 15 punten
 • Verantwoordelijkheden, Vergroting handelingsrepertoire, Samenspel met andere gremia, Teambuilding, Werkgeverstaken

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn Lees verder »

Leergang de nieuwe commissaris

 • 2 dagen
 • 12 punten
 • Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Financiën, Boardroom dynamics

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »