VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Marcel Wanrooy

Dr. ir. Marcel Wanrooy is als zelfstandig bestuursadviseur actief op het domein governance en de besturing van professionele organisaties. Hij schreef meerdere boeken en talloze artikelen op dit terrein. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders bij inrichtings-, opvolgings- en samenwerkingsvraagstukken in de top van de organisatie. Regelmatig wordt hij ingeschakeld bij RvT/RvC (zelf)evaluaties. Zijn specialisme is procesbegeleiding en conflictbemiddeling. Marcel Wanrooy is werkzaam in de semipublieke sector (woco’s, zorg en onderwijs), alsmede in de zakelijke dienstverlening. Hij is RvT-lid bij een grote onderwijsorganisatie.

3 opleidingen gevonden

Het spel van toezicht voor advanced commissarissen

  • 2 dagen
  • 7 punten
  • Boardroom dynamics, Groepsdynamiek, Interventies, Oordeelsvorming

Het is u vast wel overkomen dat u op de parkeerplaats een onderwerp uit de vergadering nog eens dunnetjes overdoet. Of dat u op weg naar huis toch twijfelt of u net die ene vraag toch had moeten stellen. Of dat u de zag dat de twee bestuurders elkaar op een moment in de vergadering veelbetekenend aankeken. Lees verder »

Leergang voor de voorzitter

  • 3 dagen
  • 15 punten
  • Verantwoordelijkheden, Vergroting handelingsrepertoire, Samenspel met andere gremia, Teambuilding, Werkgeverstaken

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn Lees verder »

Leergang de nieuwe commissaris

  • 2 dagen
  • 12 punten
  • Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Financiën, Boardroom dynamics

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »