VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Koos Parie werkt sinds 1982 in de volkshuisvesting. Lange tijd bij de Nationale Woningraad (een rechtsvoorganger van Aedes), o.a. als statutair directeur. De laatste 20 jaar is hij verbonden aan Orka-advies als zelfstandig adviseur. Tot 2015 was hij bij een aantal grote en middelgrote corporaties interimbestuurder. De laatste jaren houdt hij zich – zowel bij corporaties als in andere sectoren) – vooral bezig met governancevraagstukken. Hij geeft masterclasses, begeleidt zelfevaluaties en bemiddelt bij conflicten. Sinds 2000 is hij commissaris bij woningcorporaties; momenteel als voorzitter bij Woonopmaat en Wierden Borgen.

4 opleidingen gevonden

Leergang de aankomende commissaris 2021-2022

  • 1 jaar

Na zeven succesvolle leergangen start de VTW Academie eind 2021 met de achtste leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris te worden bij een woningcorporatie. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreidt over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen. De VTW Lees verder »

Online College ”De wereld van de woningcorporaties”

  • Online Colleges
  • 2 punten

Dit online college is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting en introduceert de woningcorporatie als private onderneming met een publieke opdracht. Er wordt ingegaan op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is Lees verder »

Dynamische oordeelsvorming

  • 1 dag
  • 5 punten

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een helder en volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u – onder andere – door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt Lees verder »

Leergang “De nieuwe commissaris”

  • 2 dagen
  • 12 punten

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »