VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Koos Parie werkt sinds 1982 in de volkshuisvesting. Lange tijd bij de Nationale Woningraad (een rechtsvoorganger van Aedes), o.a. als statutair directeur. De laatste 20 jaar is hij verbonden aan Orka-advies als zelfstandig adviseur. Tot 2015 was hij bij een aantal grote en middelgrote corporaties interimbestuurder. De laatste jaren houdt hij zich – zowel bij corporaties als in andere sectoren) – vooral bezig met governancevraagstukken. Hij geeft masterclasses, begeleidt zelfevaluaties en bemiddelt bij conflicten. Sinds 2000 is hij commissaris bij woningcorporaties; momenteel als voorzitter bij Woonopmaat.

4 opleidingen gevonden

Leergang de aankomende commissaris 2023-2024

  • 1 jaar
  • Volkshuisvesting, Governance, Woningcorporaties, Gedrag in de boardroom

De huidige editie is gestart op 13 december 2023. Wilt u op de hoogte blijven wanneer er een volgende editie gaat starten? Mail uw interesse naar vtw@academievoortoezichthouders.nl  Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 30 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten om de Lees verder »

Online college ‘Prestatieafspraken en de rol van de RvC’

  • 1 uur
  • 1 punt

Met de Woningwet 2015 is het proces om te komen tot prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten wettelijk verankerd. Het doel is een stevigere inbedding van de volkshuisvestelijke prestaties in het lokale woonbeleid. Op veel plaatsen heeft sindsdien het werken aan prestatieafspraken een vlucht gekregen. Bij de evaluatie van de Woningwet in 2019 is vastgesteld Lees verder »

Dynamische oordeelsvorming

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Valkuilen, Oordeelsvervuilers, Van debat naar dialoog, Afgewogen en professionele oordeels- en besluitvorming, Invalshoeken van vragen

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een helder en volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u – onder andere – door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt Lees verder »

Leergang de nieuwe commissaris

  • 2 dagen
  • 12 punten
  • Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Financiën, Boardroom dynamics

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »