VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Hans van Vark RA werkt als interim-manager en adviseur voor corporaties, zorginstellingen en gemeenten. Zijn opdrachten liggen vaak op het financiële vlak, bedrijfsvoering en vastgoed. Hij geeft binnen de corporatiesector trainingen op die terreinen en is auteur en coauteur van een aantal VTW-publicaties. Hij is voorts toezichthouder van meerdere zorginstellingen. Hans heeft een achtergrond als registeraccountant.

2 opleidingen gevonden

Online Masterclass ”Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties”

  • Online Masterclass
  • 1 punt

Deze online masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk. Tevens wordt besproken waar het geld wordt verdiend en waarde wordt gecreëerd. Lees verder »

De financiële wereld van de woningcorporatie

  • 1 dag
  • 5 punten

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche Lees verder »