VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Hans van Vark RA werkt als interim-manager en adviseur voor corporaties, zorginstellingen en gemeenten. Zijn opdrachten liggen vaak op het financiële vlak, bedrijfsvoering en vastgoed. Hij geeft binnen de corporatiesector trainingen op die terreinen en is auteur en coauteur van een aantal VTW-publicaties. Hij is voorts toezichthouder van meerdere zorginstellingen. Hans heeft een achtergrond als registeraccountant.

2 opleidingen gevonden

Masterclass “De financiële wereld van de woningcorporatie”

  • 1 dag
  • 5 punten

Inhoud Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het nieuwe overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden. Een RvC heeft vrijwel altijd één of meer leden die op financieel gebied deskundig zijn. Dat laat onverlet Lees verder »

Leergang “De nieuwe commissaris”

  • 2 dagen
  • 12 punten

Inhoud Deze tweedaagse  leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen Lees verder »