VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Sturen en toezicht op cultuur en gedrag

Waarnemen en handelen vanuit eigen overtuiging

De rol van commissaris en vooral de (persoonlijke) invulling daarvan, wordt in de huidige tijd steeds complexer. Door de toenemende belangen is er meer en meer behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding van u als commissaris. Maar wel eentje waarbij u trouw kunt blijven aan uw eigen moreel kompas.

Tijdens de masterclass Sturen en toezicht op cultuur en gedrag (start 7 november) gaat Hannah Bovenkerk in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als commissaris mee te maken kunt krijgen. Welke signalen zijn er en hoe zijn deze signalen te interpreteren? Welke elementen hebben invloed op ons gedrag? En welke ‘dilemma’s’ zijn er in de verhouding bestuur en commissaris of tussen commissarissen onderling? U krijgt inzicht en duiding in het gedrag van anderen, het effect van uw eigen gedrag, mede gekoppeld aan uw moreel kompas.