VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Strategische risico’s en risicocultuur

400 x 288 Alice JansenAdviseur en docente Alice Jansen-van den Tillaart over strategische risico’s, kansen en ontwikkelingen in de sector

De wereld waarin corporaties opereren is de afgelopen jaren volop in beweging geweest. Veranderende wet- en regelgeving heeft de agenda van Bestuur en Raad van Toezicht de afgelopen jaren in grote mate bepaald. De manier waarop verschilt. De ene corporatie is meer afwachtend en reageert op regelgeving door zich aan te passen. De andere zoekt binnen het veranderende speelveld naar nieuwe kansen en probeert actief de politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Alice Jansen-van den Tillaart is adviseur op het gebied van strategisch risicomanagement en docente van de Masterclass Strategische risico’s en risicocultuur. “Als adviseurs op dit gebied spreek ik veel bestuurders en sleutelpersonen binnen de sector over actuele strategische risico’s, kansen en ontwikkelingen. Die kennis deel ik graag. Zo publiceerden we begin dit jaar de strategische risicokaart van de sector en verzorgen we opleidingen bij verschillende gerenommeerde instituten.”

“Onlangs sprak ik een bestuurder in de sector over de strategische risico’s die hij ziet. Hij wilde het niet hebben over de alom zichtbare zaken als bouwkostenstijging en politieke instabiliteit, maar over de sluipmoordenaren in de sector. Waar zitten grijze nijlpaarden verstopt onder het wateroppervlakte? Hij noemde de toename van kwetsbare bewoners, die – onder invloed van passend toewijzen – langzaam maar zeker een gevaar begint te vormen voor de leefbare wijken. Maar ook de gestage toename van gezagsondermijnend gedrag in de maatschappij. Hoe ga je daarmee om als corporatie? Wat is je filosofie ten aanzien van het nemen van risico’s? En hoe vertaal je deze actuele ontwikkelingen naar een toekomstbestendige (portefeuille)strategie?”

Voor veel bestuurders en commissarissen is risicomanagement een begrip wat vooral wordt geassocieerd met controles op operationeel niveau. Uiteraard is goed beheer van risico’s op operationeel niveau van belang, maar risicomanagement is veel meer dan dat. “In onze masterclass gaan we dan ook met name in op de strategische kant van risicomanagement. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de sector en hoe ga je daarover het gesprek aan in de RvC? Welke risicobereidheid heeft je corporatie en wat betekent dat voor bestuur, management en medewerkers? Wat is de invloed van risicocultuur en soft controls op de besluitvorming? Hoe vertaal je strategische risico’s naar (portefeuille) strategie? Daarnaast bieden we handvatten om het gesprek hierover aan te gaan in de RvC. Want een goed gesprek voeren over (strategisch) risicomanagement schept helderheid en geeft richting in een steeds veranderende omgeving.

Wij kijken ernaar uit om met u de dialoog te voeren over dit thema en helpen u graag om vanuit de invalshoek (strategisch) risicomanagement te kijken naar uw corporatie.