VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Toezien op het verandervermogen

Organisaties veranderen voortdurend. Goed toezicht kan bijdragen aan het doen slagen van veranderingen onder meer door zicht te hebben op factoren die het succes daarvan bepalen.
 • 1 dag

In de VUCA-wereld waarin we actief zijn vraagt om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen op de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kunt u als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voert u daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie?

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Wat is Verandervermogen?

Onder ‘verandervermogen’ verstaan we het vermogen van een organisatie waar mensen in deze organisatie in staat zijn om ambities en voornemens daadwerkelijk te implementeren c.q. werkend te krijgen. Daarmee omvat verandervermogen ook het vermogen om reflectief te leren.

Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de masterclass:

 • Hoe kijkt u als toezichthouder of commissaris naar veranderingen?
 • Wanneer zijn veranderingen succesvol?
 • Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren?
 • Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvC daar voldoende toegang toe?
 • Welke vragen stelt u als RvC  om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren?
 • Met wie praat u?
 • Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren?

Verandervermogen van de organisatie kan een betrouwbare indicator zijn voor de mate waarin een organisatie in staat zijn hun performance blijvend te verbeteren. Informatie en cijfers geven meestal een indicatie van de huidige stand van zaken, maar geven niet altijd het gewenste comfort naar de toekomst. De vraag is hoe u daar als RvT/RvC wel inzicht en vertrouwen in krijgt.

Wat brengt de masterclass u en uw Raad van Toezicht?

 • Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen.
 • De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.
 • Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.
 • Tools om als RvC bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen.

Werkvormen

In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop u meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop u daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden