VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Wilbert van Bakel

Ir. W. (Wilbert) van Bakel is bij Woonbedrijf belast met governance en strategieontwikkeling. Hij ontwikkelde toekomstscenario’s en een early warningsysteem waarmee trends en ontwikkelingen worden gemonitord en de robuustheid van de koers jaarlijks wordt getoetst. Daarnaast fungeert Wilbert als bestuurssecretaris van de RvC en is hij lid van de Raad van Toezicht bij een culturele instelling in Eindhoven.

1 opleiding gevonden

Strategievorming en scenarioplanning

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Strategie, Beleid, Scenario's

Bij de moderne corporatie heeft de RvC een actieve rol bij belangrijke strategische thema’s en de verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Aan het begin van het traject om input te leveren vanuit de zogenaamde buitenwereld en als klankbord op te treden van het bestuur, later om de beleidsvoornemens goed te keuren en te Lees verder »